Mere end 60 forskellige patogener, herunder 26 virus og 18 bakterier, er beskrevet overført ved erhvervsbetinget eksposition for blod. Et aktuelt eksempel på blodbåren smitte hos sundhedspersonale er ebolaepidemien i Vestafrika. Sundhedspersonales smitterisiko skønnes at være 21-32 gange øget sammenholdt med befolkningen, når der ikke er korrekte personlige værnemidler og andre beskyttelsesforanstaltninger til stede. Diskussion af ...

Mere end 60 forskellige patogener, herunder 26 virus og 18 bakterier, er beskrevet overført ved erhvervsbetinget eksposition for blod.1 Et aktuelt eksempel på blodbåren smitte hos sundhedspersonale er ebolaepidemien i Vestafrika. Sundhedspersonales smitterisiko skønnes at være 21-32 gange øget sammenholdt med befolkningen, når der ikke er korrekte personlige værnemidler og andre beskyttelsesforanstaltninger til stede. Diskussion ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge