Mere end 40.000 mennesker i Danmark lider af kronisk, inflammatorisk tarmsygdom (IBD). IBD er kendetegnet ved en tilbagevendende og med tiden progredierende inflammation i tarmen, der oftest debuterer hos unge mennesker i den fertile alder. På grund af sygdommenes kroniske karakter, uforudsigelige sygdomsforløb, tidlig debutalder og behovet for dyre behandlinger udgør IBD en væsentlig belastning ...

Moderat og høj sygdomsaktivitet i de første år efter debut af reumatoid artrit (RA) øger risikoen for irreversibel ledskade og alloplastikoperationer.1 I de seneste årtier er der i flere lande observeret faldende rater af alloplastikoperationer i RA-populationer parallelt med, at raterne stiger for baggrundsbefolkningen. De nedadgående rater for RA-populationer tilskrives i de fleste studier en, ...

Psoriasis er en kronisk immunmedieret inflammatorisk sygdom, der rammer 2-4% af hele befolkningen. Ca. 50% er kvinder, og næsten 75% af alle tilfældene debuterer før 40-års alderen. Således er størstedelen af kvinder med psoriasis i den fertile alder. Biologiske lægemidler, især Tumor Necrosis Factor (TNF)-hæmmere, er blandt de første ikke-kontraindicerede systemiske behandlingsmuligheder under graviditeten, foruden ...

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er hyppig blandt kvinder i den fertile alder, og sygdommen kræver ofte medicinsk behandling. En af de vigtigste faktorer for et gunstigt graviditetsudfald er remission før og under graviditeten.1,2 For at opnå remission vil op mod 70% af danske kvinder med IBD have behov for medicinsk behandling før og under graviditeten.3,4 ...

Maligne lymfomer dækker en heterogen gruppe af kræftformer med en meget variabel prognose. Patienter med reumatoid arthritis (RA) har en fordoblet risiko for at udvikle både Hodgkin’s lymfom og non-Hodgkin’s lymfom. Siden 2006 har det været diskuteret, om behandling med TNF-alfa inhibitorer er kræftfremkaldende. Det begyndte med Tim Bongartzs undersøgte lymfomer hos RA-patienter i en meta-analyse af randominiserede ...

Maligne lymfomer dækker en heterogen gruppe af kræftformer med en meget variabel prognose. Patienter med reumatoid arthritis (RA) har en fordoblet risiko for at udvikle både Hodgkin’s lymfom og non-Hodgkin’s lymfom. Siden 2006 har det været diskuteret, om behandling med TNF-alfa inhibitorer er kræftfremkaldende. Det begyndte med Tim Bongartzs1 meta-analyse af randominiserede studier, som viste, ...

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme.1,2 Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlig sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever ...

Reumatoid artrit (RA) er karakteriseret ved synovial inflammation i leddene, hvilket kan føre til nedbrydning af leddet. De reumatologiske manifestationer er en konsekvens af et kronisk aktiveret immunsystem. Både pro-inflammatoriske cytokiner såsom tumour necrosis factor (TNF), interleukin (LI)-6, IL-8, GM-CSF, IL-1 og det anti-inflammatoriske cytokin IL-10 er involveret i det aktiverede immunsystem. TNFα er en ...

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme.1,2 Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlige sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge