Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er hyppig blandt kvinder i den fertile alder, og sygdommen kræver ofte medicinsk behandling. En af de vigtigste faktorer for et gunstigt graviditetsudfald er remission før og under graviditeten.1,2 For at opnå remission vil op mod 70% af danske kvinder med IBD have behov for medicinsk behandling før og under graviditeten.3,4 ...

Maligne lymfomer dækker en heterogen gruppe af kræftformer med en meget variabel prognose. Patienter med reumatoid arthritis (RA) har en fordoblet risiko for at udvikle både Hodgkin’s lymfom og non-Hodgkin’s lymfom. Siden 2006 har det været diskuteret, om behandling med TNF-alfa inhibitorer er kræftfremkaldende. Det begyndte med Tim Bongartzs undersøgte lymfomer hos RA-patienter i en meta-analyse af randominiserede ...

Maligne lymfomer dækker en heterogen gruppe af kræftformer med en meget variabel prognose. Patienter med reumatoid arthritis (RA) har en fordoblet risiko for at udvikle både Hodgkin’s lymfom og non-Hodgkin’s lymfom. Siden 2006 har det været diskuteret, om behandling med TNF-alfa inhibitorer er kræftfremkaldende. Det begyndte med Tim Bongartzs1 meta-analyse af randominiserede studier, som viste, ...

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme.1,2 Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlig sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever ...

Reumatoid artrit (RA) er karakteriseret ved synovial inflammation i leddene, hvilket kan føre til nedbrydning af leddet. De reumatologiske manifestationer er en konsekvens af et kronisk aktiveret immunsystem. Både pro-inflammatoriske cytokiner såsom tumour necrosis factor (TNF), interleukin (LI)-6, IL-8, GM-CSF, IL-1 og det anti-inflammatoriske cytokin IL-10 er involveret i det aktiverede immunsystem. TNFα er en ...

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme.1,2 Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlige sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen.1 Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af biologiske lægemidler. På nuværende tidspunkt findes psoriasis lægemidler, ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder behandling af psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere ...

Hvis vi indenfor dermatologien og moderne medicinsk forskning generelt skal snakke om et ” buzzword ” anvendt de seneste år, må det være inflammation. Tidligere lærdom forklarede, hvordan inflammationen forsvarede organismen imod sygdomsfremkaldende bakterier, virae og parasitter. Hvis potentielle dødelige mikrober trængte ind i kroppen, ville inflammationen aktiveres midlertidigt, nedkæmpe disse, og efter en kortvarig ophelingsfase ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge