Håndtering af komplekse benigne smerter i almen praksis

#B07A91#0071A7#DA4E71 | Nina Bache | 21. Feb 2019 kl. 9:26 |

Almen praksis har allerede en central og stor betydning i håndteringen af patienter med benigne komplekse smerter, og derfor er der også stor bevågenhed herpå. Dette skal også ses som en anerkendelse af, at almen praksis i stigende omfang bliver det primære behandlingssted for denne patientgruppe.  Dette vil kræve mere viden om håndtering og organisering ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge