Vi kan i dag gøre meget mere for vores patienter end for bare 20 år siden, og især indenfor reumatologi har vi opnået en stor behandlingsmæssig succes. Alligevel er det langt fra altid tilfældet, at patienterne har samme vurdering af behandlingens kvalitet, som vi læger har.  Data fra såvel DANBIO som internationale undersøg-elser har vist, ...

I et nyligt publiceret head to head-studie1 sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit. Effekten af de to behandlinger blev vurderet ud fra en samlet bedring af ledsymptomer og hudlæsioner. Ixekizumab er en IL-17 hæmmer, og har dermed en anden virkningsmekanisme end TNF-alfa hæmmeren adalimumab.  Det primære ”take home message” i studiet ...

Behandlingstrategierne ved multippel sklerose har ændret sig over de senere år, hvor det i dag gælder om at vælge en effektiv behandling som muligt initialt, så skaderne ved sklerosesygdommen kan begrænset og nye skader forebygges. Flere af de nyere behandlinger påvirker immunsystemets funktion. I denne MEDtalk redegør Zsolt Illes professor, overlæge, ph.d., Neurologisk Afdeling, Odense Universitetssygehus, for den kliniske ...

Akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) er en immunmedieret inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (CNS) hyppigst forekommende før fem års alderen, men kan også ses hos voksne. Sygdommen er oftest forbigående (monofasisk) og karakteriseres ved encefalopati, polyfokale neurologiske udfald og hvid substans læsioner på MR som tegn på demyelinisering. Risiko for multipel sklerose (MS) efter ADEM hos børn er ikke ...

I en tidligere artikel i BestPractice om commotio cerebri beskæftigede vi os med de hjernemæssige forandringer, der opstår ved slag mod hovedet – og hvordan disse hænger sammen med de oplevede symptomer. I denne opfølgningsartikel vil vi fokusere på, hvad forskningen indicerer omkring de optimale terapeutiske tiltag over for patienter med commotio – særligt i forhold ...

6-Mercaptopurin (6-MP) og azathioprin går under fællesbetegnelsen thiopurin og anvendes som remissionsbevarende behandling af patienter med henholdsvis morbus Crohn og colitis ulcerosa. Thiopurin er billig, effekten er holdbar over tid, og der er lang erfaring med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og thiopurin-behandling, da disse lægemidler har været anvendt i behandling af dette (IBD) i mere end 50 ...

Merkelcelle carcinom (MCC) er en sjælden form for aggressiv hudassocieret kræft, som menes at udgå fra de i dermis lokaliserede merkelceller. Oprindelsen er dog fortsat til diskussion, idet den neo-plastiske celle deler karakteristika med en B-celle precurser.  MCC debuterer ofte som hårde, violette noduli på soleksponerede områder af huden hos ældre med en gennemsnitlig alder på ...

Resultaterne af to studier blev præsenteret på EULAR 2017. De viser lovende data, der støtter anvendelsen af to nye lægemiddelklasser i behandlingen af psoriasisarthrit (PsA). I det første studie blev der givet tofacitinib (en oral JAK-kinase hæmmer, der undersøges for mulig effekt på PsA). Patienterne havde ikke tidligere fået anti-TNF behandling. Der blev randomiseret 422 ...

Nedsat seksuel lyst hos kvinder anses generelt for at have en multifaktoriel ætiologi. Biomedicinske, psykologiske, interpersonelle og sociokulturelle faktorer interagerer med hinanden og bidrager til den individuelle kvindes oplevelse af nedsat eller manglende seksuallyst. Faktorer som kan have indflydelse på kvinders seksuelle lyst Biomedicinske faktorer Sygdom, medicin, hormoner og neurotransmittere Psykologiske faktorer Livsbegivenheder, tidligere seksuelle ...

Kronisk pankreatitis er en sygdom med stigende prævalens og med en række komplikationer. Disse er dels lokale som for eksempel pseudocyster og de mere generaliserede som smerte, eksokrin og endokrin insufficiens. Behandling og håndtering af disse patienter har været meget heterogen i Europa, ikke bare mellem de enkelte lande, men også mellem centre i samme ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge