Fatigue hos patienter med autoimmune sygdomme

#D6BC81 | Palle Bager | 7. Dec 2018 kl. 5:47 |

Træthed kender alle til, syge som raske. Det engelske udtryk fatigue beskriver en særlig form for træthed, som vi ikke rigtigt har ord for på dansk. Træthed kan som hovedregel soves eller hviles væk. Det er derimod ikke tilfældet for fatigue. Der findes forskellige definitioner af fatigue, der alle minder om hinanden. Et eksempel kunne ...

Fatigue hos patienter med autoimmune sygdomme

#B07A91 | Palle Bager | 23. Nov 2018 kl. 12:55 |

Træthed kender alle til, syge som raske. Det engelske udtryk fatigue beskriver en særlig form for træthed, som vi ikke rigtigt har ord for på dansk. Træthed kan som hovedregel soves eller hviles væk. Det er derimod ikke tilfældet for fatigue.  Der findes forskellige definitioner af fatigue, der alle minder om hinanden. Et eksempel kunne ...

Træthed kender alle til, syge som raske. Det engelske udtryk fatigue beskriver en særlig form for træthed, som vi ikke rigtigt har ord for på dansk. Træthed kan som hovedregel soves eller hviles væk. Det er derimod ikke tilfældet for fatigue.  Der findes forskellige definitioner af fatigue, der alle minder om hinanden. Et eksempel kunne ...

Immun-checkpoint inhibitorer (ICI’er) er en betegnelse for monoklonale antistoffer, der blokerer overflademolekyler på T-celler. En sådan blokade vil kunne ophæve en immunologisk dæmpning af T-celler og derved øge et naturligt immunrespons mod kræftceller. ICI’er har gennem det seneste årti vundet en plads i behandlingen af blandt andet malignt melanom, ikke-småcellet lungekræft, renalcellekarcinomer og Hodgkins lymfom. Aktuelt findes ...

Multipel Sclerose (MS) er defineret som en autoimmun sygdom i centralnervesystemet (CNS), karakteriseret ved tilstedeværelse af et stort antal immunceller, der nedbryder strukturer og celler, hvilket resulterer i fremadskridende invaliditet hos patienten. Disse immunceller menes at være af autoimmun karakter, men nyere studier har dog påpeget, at andre faktorer, udover den autoimmune komponent, kan spille en ...

Autoimmun thyreoideasygdom og psykiske lidelser er blandt de hyppigste medicinske tilstande hos kvinder efter en fødsel.1,2 De bliver ofte fejldiagnosticeret, og hvis de ikke behandles, kan det have en række negative konsekvenser. Det er velkendt, at begge lidelser ofte debuterer inden for de første måneder efter fødslen. Symptomer på svigt i thyreoidea kan nogle gange ligne symptomer ...

Se symptomerne ved autoimmune sygdomme

#B07A91 | Berit Schiøttz-Christensen | 2. maj 2017 kl. 1:44 | ,

Autoimmune sygdomme kan debutere og optræde i flere forskellige væv: Led, hud, øjne, tarm og ved senetilhæftninger. Symptomerne kan være udtalte og fremstå i mildere grad, ligesom patienterne kan opleve symptomer fra flere organsystemer på samme tid. I reumatologisk praksis har ASAS-klassifikationskriterierne sat fokus på, at patienten, der har eller som mistænkes at have spondylartritis, ...

Se symptomerne – og sæt fokus på autoimmune sygdomme

#B07A91 | Berit Schiøttz-Christensen | 1. maj 2017 kl. 9:58 |

Autoimmune sygdomme kan debutere og optræde i flere forskellige væv: Led, hud, øjne, tarm og ved senetilhæftninger. Symptomerne kan være udtalte og fremstå i mildere grad, ligesom patienterne kan opleve symptomer fra flere organsystemer på samme tid. I reumatologisk praksis har ASAS-klassifikationskriterierne sat fokus på, at patienten, der har eller som mistænkes at have spondylartritis, ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge