Sommetider henvises børn til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på udredning for autisme, men anamnese og observation giver indtryk af, at der også kan være tale om oplevet omsorgssvigt og udfordringer i barnets tilknytning til omsorgspersoner. Der er fællestræk i fremtrædelsesformen af autismespektrumforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse, og i komplekse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt der ...

Sommetider henvises børn til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på udredning for autisme, men anamnese og observation giver indtryk af, at der også kan være tale om oplevet omsorgssvigt og udfordringer i barnets tilknytning til omsorgspersoner. Der er fællestræk i fremtrædelsesformen af autismespektrumforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse, og i komplekse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt ...

Psykiske vanskeligheder er blandt de hyppigste kroniske helbredsproblemer hos børn fra vestlige industrialiserede samfund.1 Epidemiologiske undersøgelser fra Danmark viser, at blandt skolebørn forekommer adfærdsforstyrrelser, angsttilstande og depression hos mere end 8%, og autisme-spektrum tilstande (ASD) og forstyrrelser af aktivitet og opmærksomhed, ADHD, hos henholdsvis 1-2 og 4%.2 De nævnte tilstande er forbundet med indlæringsmæssige og ...

Det er velkendt, at personer med autisme har omfattende socialkognitive vanskeligheder, herunder vanskeligheder med at aflæse andre personers sindstilstand og sætte sig i andres sted (theory of mind).1 I de senere år er man for alvor begyndt at forske i de socialkognitive vanskeligheder hos personer med skizofreni.2,3 Det er imidlertid uklart, hvorvidt der er tale ...

Af Torben Isager, overlæge, Psykoterapeutisk Klinik, Børne-ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup De psykiatriske klassifikationssystemer er hele tiden i udvikling. Mens vi bruger ICD-10 og DSM-IV i klinik og forskning, bliver vi klogere på diagnoserne. Og bag kulisserne arbejder organisationerne på at inddrage erfaringerne i de næste udgaver af systemerne. Psykiatriens to centrale klassifikationssystemer ICD-10 fra WHO og ...

Af Christina Fogtmann, ph.d., adjunkt i sprogpsykologi, Københavns Universitet Nadia Bruun, stud. mag. i sprogpsykologi, Københavns Universitet I studier af personer med forskellige kommunikationsvanskeligheder vinder en bestemt metode frem. Den kaldes konversationsanalyse og inddrages også i studier af sproglige og kommunikative udfordringer hos personer med autisme. Konversationsanalysen er interessant, fordi den muliggør et fokus på, ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge