Patienter med atrieflimren har høj risiko for at udvikle tromboemboliske tilfælde, som oftest manifesterer sig som iskæmisk apopleksi. Heldigvis har oral antikoagulationsbehandling vist sig at være særdeles effektiv til at forebygge sådanne alvorlige hændelser, og denne behandling anbefales livslangt.  Behandlingen forebygger omtrent to tredjedele af alle iskæmiske apopleksier, men er ikke uden omkostninger, og alvorlige ...

Aortastenose forekommer hos 2-7% af befolkningen over 65 år. Hos patienter med ubehandlet symptomatisk svær aortastenose er mortaliteten på 50% inden for tre år. Aortaklapudskiftning er den eneste behandling, som forbedrer prognose samt livskvalitet. Traditionelt blev aortaklapudskiftning foretaget kirurgisk (SAVR; eng.: Surgical Aortic Valve Replacement) via sternotomi og brug af hjertelungemaskine. Imidlertid kan ca. 30% af ...

Det kortfattede sammendrag af de seneste 15 års forskning på området, som rummer en serie af vægtige observationsstudier og senest også kontrollerede forsøg med vægttabsprogrammer, er: Ja overvægt øger risikoen for atrieflimmer. Et nyt dansk studie i det højest rangerede kardiologiske tidsskrift the JACC dokumenterer dog, at det er så afgørende, hvordan spørgsmålet forstås, at det ...

Atrieflimmer er en af de hyppigste kardielle arytmier med en prævalens på 1-2% i den vestlige del af verden. Der findes mange etablerede risikofaktorer for atrieflimmer (blandt andet høj alder, mandligt køn, fedme, hypertension), men på trods af dette er en stor andel af tilfældene af atrieflimmer stadig ikke forklarede. I 2004 fandt Fox et al. en øget ...

Det kortfattede sammendrag af de seneste 15 års forskning på området, som rummer en serie af vægtige observationsstudier og senest også kontrollerede forsøg med vægttabsprogrammer, er: Ja overvægt øger risikoen for atrieflimmer. Et nyt dansk studie i det højest rangerede kardiologiske tidsskrift the JACC dokumenterer dog, at det er så afgørende, hvordan spørgsmålet forstås, at ...

Atrieflimmer er en af de hyppigste kardielle arytmier med en prævalens på 1-2% i den vestlige del af verden.1 Der findes mange etablerede risikofaktorer for atrieflimmer (blandt andet høj alder, mandligt køn, fedme, hypertension), men på trods af dette er en stor andel af tilfældene af atrieflimmer stadig ikke forklarede.2-4  I 2004 fandt Fox et ...

Antallet af patienter, der opspores med atrieflimren, er stigende i almen praksis.1 Alligevel viser de seneste tal, at kun 66,5% er i behandling for deres atrieflimren. Selv om der er sket en forbedring gennem de seneste år, er hver tredje atrieflimren-patient fortsat ikke i relevant behandling i Danmark.2 Med NOAK som den forholdsvis nye spiller ...

Det er veldokumenteret, at atrieflimmer øger den tromboemboliske risiko betydeligt, og ved tilstrækkelig høj tromboembolisk risiko, vurderet ved CHA2DS2-VASc score, bør patienter med atrieflimmer påbegynde antikoagulerende behandling. En særlig udsat gruppe udgøres af patienter med iskæmisk apopleksi. Omkring 25% af de iskæmiske apopleksier opstår uden, at der foreligger en oplagt tilgrundliggende årsag, såkaldte kryptogene iskæmiske ...

Psykologiske aspekter ved atrieflimren

Almen praksis | Anne Hvarregaard Mose | 5. Dec 2016 kl. 11:57 |

Det er efterhånden velkendt, at det kan udgøre en trussel mod livskvaliteten og øge risikoen for angst og depression at skulle leve med en af de store kroniske sygdomme som diabetes og iskæmisk hjertesygdom. Gentagne undersøgelser har blandt andet vist, at begge grupper har markant øget risiko for udvikling af depression sammenlignet med den raske ...

Byrden af symptomer og udvikling af atrieflimren er forskellig fra patient til patient og varierer i forhold til tid og sted. Patienternes situation og tilstand er derfor kompleks og dynamisk.1 Disse forhold stiller krav om definition af og argumentation for, hvilke aspekter af patienternes behov der undersøges i videnskabelig sammenhæng.2 At yde pleje og behandling ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge