At leve med atopisk dermatitis

Dermatologi | BestPractice | 21. okt 2019 kl. 8:27 |

Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudlidelse med et fluktuerende forløb.1-3 Tilstanden er karakteriseret ved tør hud og kløe. I den akutte fase ses typisk rødme, hævelse og vesikler og i den kroniske fase ses lichenisering og eventuelt fissurer.1-3  Hudlæsionernes lokalisation er aldersafhængig.3 Spædbørn afficeres ofte på kinder, trunkus og ekstremiteternes ekstensorsider, hvorimod ...

Sygdomsbyrde ved atopisk dermatitis

Dermatologi | Bobby Zachariae | 1. okt 2019 kl. 8:00 |

Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig lidelse med prævalenser op til 20% blandt børn og 10% blandt voksne.1 Årsagerne til denne kroniske inflammatoriske hudsygdom er komplekse og endnu ikke klarlagt fuldt ud, men omfatter med stor sandsynlighed såvel arvelige som miljømæssige faktorer, der bidrager til dysregulering af immunsystemet, svækkelse af hudbarrieren og sensibilisering overfor allergener.2 ...

Atopisk dermatitis og hjerte-kar-sygdomme

Dermatologi | Yuki Maria Fukuda Andersen | 25. Mar 2019 kl. 2:36 |

Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsygdom hos børn og voksne.1 Over de seneste årtier har en række epidemiologiske og kliniske undersøgelser fundet en signifikant sammenhæng mellem psoriasis, en anden inflammatorisk hudsygdom, og en række følgesygdomme inklusive hjerte-kar-sygdomme.2 I de senere år har nogle videnskabelige studier vist, at patienter med AD ligeledes har en ...

Atopisk dermatitis (AD) er en udbredt inflammatorisk hudsygdom kendetegnet ved en nedsat hudbarriere og en ubalance i immunforsvaret, som medfører et øget inflammatorisk Th2-medieret respons.1  Patienter med AD er desuden oftere koloniseret med Staphylococcus aureus på både hud og i næsen sammenlignet med baggrundsbefolkningen, hvilket øger risikoen for at udvikle hudinfektioner.2 Som følge deraf behandles ...

Patienter, som lider af atopisk eksem – også kaldt atopisk dermatitis (AD) eller børneeksem – er oftere og i højere grad end andre koloniseret med bakterien Staphylococcus aureus. Selvom sygdommen har været studeret i mange år, er det stadig uklart i hvor stor grad stafylokokkerne bidrager til – eller er en konsekvens af – defekter ...

Staphyloccocus aureus (S. aureus) er en vigtig spiller i patogenesen ved atopisk dermatitis (AD). Op til 70% af patienter med AD er positive for S. aureus, og kolonisering er associeret med større sværhedsgrad af AD og flere ”flares”. Hyppig brug af topikal antibiotika kan give anledning til selektion af resistente S. aureus-stammer inklusive MRSA. Mere ...

En lang række nye behandlingsmuligheder til atopisk dermatitis er på vej. Det giver på den ene siden nogle nye behandlingsmæssige udfordringer, men også nogle udfordringer i forhold til at uddanne patienter, sygeplejersker og læger i, hvordan man skal anvende de nye lægemidler og hvornår. Et andet vigtigt aspekt er de biologiske lægemidler. Der er patienter, ...

Dupilumab er et nyt biologisk lægemiddel mod atopisk dermatitis, godkendt af såvel de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som af EU. Derved blev dupilumab det første godkendte biologiske lægemiddel mod atopisk dermatitis.  Dupilumab er et humant monoklonalt antistof, der blokerer interleukin-4 og interleukin-13 fra Th2-celler. Lægemidlet havde tidligere vist god effekt ved svær astma og nasale polypper. ...

Atopisk Dermatitis – fra praksis til hospital

Dermatologi | Jesper Grønlund Holm | 24. maj 2018 kl. 7:31 |

Atopisk Dermatitis (børneeksem, AD) er en kronisk inflammatorisk hudsygdom. AD har haft en stigende prævalens indtil for ca. ti år siden, men er nu stagneret i den vestlige verden, mens der i udviklingslande fortsat ses en stigning i forekomsten.  I litteraturen estimeres prævalensen af AD til 15-20% hos børn og 3-5% hos voksne.1 AD er ...

Overvægt og fedme er gennem de seneste årtier blevet et stadigt større problem globalt. Forekomsten af overvægtige og fede er fordoblet på verdensplan siden 1980, og i Danmark er 15% af den voksne befolkning svært overvægtige.1 Det er almen kendt, at fedme bidrager til metabolisk syndrom gennem aterosklerose, dyslipidæmi, hypertension og hyperglykæmi.2 De senere år ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge