En lang række nye behandlingsmuligheder til atopisk dermatitis er på vej. Det giver på den ene siden nogle nye behandlingsmæssige udfordringer, men også nogle udfordringer i forhold til at uddanne patienter, sygeplejersker og læger i, hvordan man skal anvende de nye lægemidler og hvornår. Et andet vigtigt aspekt er de biologiske lægemidler. Der er patienter, ...

Dupilumab er et nyt biologisk lægemiddel mod atopisk dermatitis, godkendt af såvel de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som af EU. Derved blev dupilumab det første godkendte biologiske lægemiddel mod atopisk dermatitis.  Dupilumab er et humant monoklonalt antistof, der blokerer interleukin-4 og interleukin-13 fra Th2-celler. Lægemidlet havde tidligere vist god effekt ved svær astma og nasale polypper. ...

Atopisk Dermatitis – fra praksis til hospital

Dermatologi | Jesper Grønlund Holm | 24. maj 2018 kl. 7:31 |

Atopisk Dermatitis (børneeksem, AD) er en kronisk inflammatorisk hudsygdom. AD har haft en stigende prævalens indtil for ca. ti år siden, men er nu stagneret i den vestlige verden, mens der i udviklingslande fortsat ses en stigning i forekomsten.  I litteraturen estimeres prævalensen af AD til 15-20% hos børn og 3-5% hos voksne.1 AD er ...

Overvægt og fedme er gennem de seneste årtier blevet et stadigt større problem globalt. Forekomsten af overvægtige og fede er fordoblet på verdensplan siden 1980, og i Danmark er 15% af den voksne befolkning svært overvægtige.1 Det er almen kendt, at fedme bidrager til metabolisk syndrom gennem aterosklerose, dyslipidæmi, hypertension og hyperglykæmi.2 De senere år ...

Atopisk dermatitis og håndeksem er begge hyppige eksemer i generelbefolkningen med et-års prævalenser på henholdsvis 2-15% og 10% blandt voksne.1,2 Både atopisk dermatitis og håndeksem har store personlige og samfundsmæssige konsekvenser, da sygdommene er associeret med reduceret livskvalitet, øget forbrug af sundhedsydelser og i de værste tilfælde sygefravær, jobskifte, revalidering og/eller førtidspension.3-7 Håndeksem er den ...

Hvad dør atopisk eksem-patienter af?

Dermatologi | Jacob Pontoppidan Thyssen, | kl. 7:57 |

Atopisk eksem er en hyppig sygdom, som rammer op til 20% af alle børn i en kortvarig periode. De fleste børn vokser fra sygdommen relativt tidligt i barndommen, men nogle bliver ved med at være syge ind i voksenlivet, og hos nogle debuterer sygdommen i voksenalderen. Mange komorbiditeter til atopisk eksem Det er velkendt, at ...

Atopisk dermatitis er en kløende, inflammatorisk, kronisk, hudlidelse kendetegnet ved svingende intensitet. Der er oftest tidlig debutalder, og atopisk dermatitis kan fortsætte eller recidivere i voksenlivet. Sygdomsaktiviteten er hos de fleste værst i vinterhalvåret, hvor luftfugtigheden er lav og huden mest udtørret. Andre kendte provokerende faktorer er varme, sved, psykisk stress og træthed. Der findes ...

Behandling af atopisk dermatitis

Dermatologi | Carsten Sauer Mikkelsen | 17. maj 2018 kl. 3:01 |

Grundig uddannelse af patienter og voksne pårørende er altafgørende for at sikre adhærence til de givne behandlinger.1 I en publiceret undersøgelse udtrykte 81% bekymring over anvendelse af lokale korticosteroider, og 36% indrømmede, at de havde været non-adhærente. I Danmark underviser de fleste dermatologer i speciallægepraksis og alle dermatologiske afdelinger i eksemskoler. Formålet er at få ...

Atopisk dermatitis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, som rammer 15-20% af børn, og hos ca. 25% af disse persisterer sygdommen i voksenalderen. Både genetiske faktorer og forhold i omgivelserne er af betydning for patogenesen, og der er efterhånden konsensus om, at sygdommen er resultat af et komplekst samspil mellem defekt hudbarriere og ubalance i hudens immunforsvar. Disse ...

Atopisk dermatitis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, som rammer 15-20% af børn, og hos ca. 25% af disse persisterer sygdommen i voksenalderen.1 Både genetiske faktorer og forhold i omgivelserne er af betydning for patogenesen, og der er efterhånden konsensus om, at sygdommen er resultat af et komplekst samspil mellem defekt hudbarriere og ubalance i hudens ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge