Når du stetoskoperer din lungepatient er der nogle karakteristiske lyde, som adskiller den ene patient fra den anden. Dem kan du høre her: KOL: Ved lungestetoskopi kan høres rhonchi af såvel sonor som sibilerende type som følge af bronkiekonstriktion. KOL patienter kan, som lungeemfysempatienter, endvidere have et hyperinflateret thorax med udvidede lungegrænser. Lungefibrose: Ved idiopatisk ...

På baggrund af celletyper i induceret sputum, kan man hos astmapatienter skelne mellem fire inflammatoriske fænotyper: Eosinofil, neutrofil, mixed eller paucigranulocytær. Den eosinofile inflammation findes hos godt halvdelen af alle astmapatienter og er associeret med ukontrolleret astma og hyppige eksacerbationer. Induceret sputum til identifikation af luftvejsinflammationen kan dog være vanskelig at opnå i klinikken. Da der er en rimelig ...

At kunne udføre, vurdere og fortolke spirometri-undersøgelser i almen praksis er afgørende for korrekt diagnosticering og monitorering af særligt obstruktive lungelidelser.  Der bliver hver dag udført mange spirometri-undersøgelser i almen praksis med henblik på udredning og monitorering af astma- og KOL-patienter. Desværre er kvaliteten af disse spirometrier ofte af meget svingende kvalitet. Studier viser, at manglende ...

Overvægt og fedme er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion. Overvægt og fedme kan påvirke lungerne på flere måder, for eksempel ved inflammation, der kan disponere til astma eller gennem en mekanisk virkning på lungefunktionen. I observationsstudier kan det være svært at afgøre, om overvægt fører til astma, ...

Atopisk dermatitis (også kaldet atopisk eksem, prurigo Besnier, astmaeksem eller børneeksem) er en hudlidelse, der karakteriseres ved en kronisk, fluktuerende kløende inflammation i huden. Eksemet ses som et uskarpt afgrænset erytem med vekslende grader af ødem, vesikler (i akutstadiet), afskalning og fortykket hud (lichenisering). Fordelingen af eksem er aldersafhængig. Spædbørn får især atopisk dermatitis i ansigt ...

På baggrund af celletyper i induceret sputum, kan man hos astmapatienter skelne mellem fire inflammatoriske fænotyper: Eosinofil, neutrofil, mixed eller paucigranulocytær.1 Den eosinofile inflammation findes hos godt halvdelen af alle astmapatienter2 og er associeret med ukontrolleret astma3 og hyppige eksacerbationer.2 Induceret sputum til identifikation af luftvejsinflammationen kan dog være vanskelig at opnå i klinikken. Da ...

Idiopatisk lungefibrose (idiopatisk pulmonal fibrose, IPF) er en interstitiel lungesygdom, hvor patienterne plages af tiltagende funktionsdyspnø på grund af restriktivt nedsat lungefunktion. Sygdommen har en dårlig prognose og høj dødelighed, som er værre end en række kræftsygdomme. Det er en sjælden tilstand, hvorfor der er risiko for, at årsagen til symptomerne forklares med astma eller ...

Overvægt og fedme er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion.1,2 Overvægt og fedme kan påvirke lungerne på flere måder, for eksempel ved inflammation, der kan disponere til astma eller gennem en mekanisk virkning på lungefunktionen.3,4 I observationsstudier kan det være svært at afgøre, om overvægt fører ...

Atopisk dermatitis (også kaldet atopisk eksem, prurigo Besnier, astmaeksem eller børneeksem) er en hudlidelse, der karakteriseres ved en kronisk, fluktuerende kløende inflammation i huden. Eksemet ses som et uskarpt afgrænset erytem med vekslende grader af ødem, vesikler (i akutstadiet), afskalning og fortykket hud (lichenisering). Fordelingen af eksem er aldersafhængig. Spædbørn får især atopisk dermatitis i ...

Mange læger betragter ofte KOL som kun at være forårsaget af rygning. KOL vil derfor sjældent mistænkes at være årsagen til luftvejsobstruktion hos personer, der aldrig har røget – her vil astma til gengæld være den mest oplagte årsag. Men kun 25% af alle rygere vil udvikle KOL, og rygning er ikke den eneste årsag til ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge