Marianne Hoffmann, Børne-ungeklinikken, Rigshospitalet og Torben Mikkelsen, Børneafdelingen, Aarhus Sygehus, fortæller her om  ny behandlingsmulighed med emicizumab til børn og unge med svær Hæmofili A, hvor behandlingsmulighederne har været begrænsede før. Der er store forventninger men også behov for samarbejde og mere ...

In this MEDtalk John Gribben, Professor, MD DSc, Barts Cancer Institute, University of London, present the key data from MURANO study about treatment of relapsed/Refractory ...

Hør professor Kerry Rogers, The Ohio State University, fortælle om ALLIANCE-studiet. I dette fase III studie gives ibrutinib som monoterapi eller kombineret med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studiet viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som førstelinje behandling til ældre patienter (>65 år) med ...

I denne MEDtalk fortæller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib. De viser, at kemoterapi-frit regime bør være standardbehandling til alle patienter. I det første gives ibrutinib som monoterapi eller kombineret med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som førstelinje behandling til ældre ...

ASH 2018: Nyt om AML

ASH 2018 | Best Practice Nordic | kl. 10:11 | ,

I denne MEDtalk fortæller professor, overlæge Bjørn Tore Gjertsen, Haukland Universitetssykehus, om den hurtige udvikling inden for AML. En række medikamenter er allerede registreret i USA, og de peger mod en cellegiftfri behandling i fremtiden. Der påbegyndes flere studier i Norge i 2019, og patienterne har mulighed for at blive inkluderet i disse studier, inden ...

I denne MEDtalk fortæller overlæge Tarec Christoffer El-Galaly, Aalborg Universitetshospital om stigende interesse for de nordiske lymfom-registre. I disse registre kan man følge patienterne over tid i modsætning til i mange andre, hvor man blot har de kliniske studier at støtte sig til. Her på ASH er der præsenteret to posters om Hodgins-patienter sammen med ...

Hør denne MEDtalk hvor professor Víctor Jiménez Yuste, Head of Haematology Department, La Paz University Hospital, Madrid, fortæller om patienternes præferencer for behandling med emicizumab givet profylaktisk hver anden uge til patienter med hemofili A uden faktor VIII inhibitor (HAVEN 3). I HAVEN 4 blev emicizumab givet profylaktisk hver fjerde uge til patienter med hemofili ...

Agoston Gyula Szabo, der er tilknyttet Hæmatologisk Afdeling i Vejle, fremhæver i denne MEDtalk flere interessante data for behandling af myelomatose. Det er ikke data, hvis evidens ”over night” ændrer anbefalingerne, men resultaterne giver en retning, hvor man kan anskue konturerne for fremtidens ...

Overlege Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet, fortæller i denne MEDtalk, hvor vigtigt det er at give CLL-patienterne en fuldgod diagnostisk work-up, og bestemme hvilken molekylær gruppe patienten tilhører. Samtidig er det vigtigt at identificere, hvilken komorbiditet pasienten har, inden behandlingen påbegyndes. På dette grundlag bestemmes interventionen således, at hver enkelt patient får den rigtige medicin på ...

I denne MEDtalk fortæller professor og overlæge Henrik Hjorth-Hansen, St. Olavs Hospital, Trondheim, om de forandringer vi står foran, når det gælder CLL-behandling. På ASH 2018 er der fremlagt meget overbevisende data på både ibrutinib og venetoclax, og vi står foran en ændring i behandlingsstrategien, hvor en betydelig andel af CLL-patienterne kan blive kureret. Og ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge