ASCO 2018

ASCO 2018 | Per Pfeiffer | 22. Jun 2018 kl. 8:40 |

Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der ville blive præsenteret på ASCO 2018. Det oveordnede tema for ASCO 2018 var ”præcisionsmedicin” (Delivering Discoveries: Expanding the Reach of Precision Medicine), et andet ord for personlig medicin eller skræddersyet behandling. Det betyder også, at ASCO ser fremtiden som værende målrettet behandling, der rammer helt ...

Vurdering af PSA-værdien og risiko for prostatacancer

ASCO 2018 | Best Practice Nordic | 7. Jun 2018 kl. 12:28 |

Selvom ASCO ikke bød på de store gennembrud, er der alligevel to studier, som Arne Berg, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Drammen Sykehus, Norge, fandt af stor interesse. De peger frem mod, at man kan tage nogle  mere relevante kliniske valg i forhold til ...

Èt brystcancerstudie skiller sig ud

ASCO 2018 | Best Practice Nordic | kl. 11:55 |

Hans Petter Elkesdal, overlæge, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, har primært fulgt sessionerne vedrørende brystcancer under ASCO. Fokus har været på individualisering af behandlingsindsatsen. Et andet væsentligt aspekt er, hvor længe man skal behandle patienter, der har opnået et godt respons, så man ikke overbehandler denne patientgruppe. Især ét studie skiller sig ud og vil være interessant ...

Imponerende responsrate

ASCO 2018 | Hæmatologi | Best Practice Nordic | 6. Jun 2018 kl. 9:45 |

Behandling af diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) har vist responsrate på 82% og komplet remissionsrate på 58% efter en enkelt infusion. I denne MEDtalk fremlægger Frederick Lundry Locke de vigtigste resultater fra ZUMA-1 og ZUMA-7 ...

Professor Catherine Diefenbach fra NYU Langone Medical Center og Perlmutter Cancer Center i New York fremlægger data, der viser, at det er muligt at opnå høj responsrate hos højrisikopatienter med CLL. I alt deltog 163 CLL-patienter, hvoraf 30% var højrisikopatienter med p17 deletion og 11q. Patienterne blev først behandlet med imbrutinb, hvorefter venetoclax blev lagt ...

På ASCO 2018 blev der fremlagt flere interessante nye data i forhold til behandling af myelomatose. I denne MEDtalk bliver du præsenteret for udvalgte nyheder , eksempelvis Car T Cell-terapi – en ny potent ...

Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge ph.d., Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, har tidligere publiceret data, der viste, at patienter med metastaserende ovariecancer opnår en responsrate på 60 % ved behandling med PARP-hæmmer. I denne MEDtalk redegør hun for data, der antyder, at en cirkulerende biomarkør måske kan anvendes til at finde de patienter, der ikke responderer ...

Nye data udfordrer valget af behandling hos patienter med EGFR-muteret lungecancer. Den forbedrede overlevelse skal dog holdes op mod øget toksicitet. Hør overlæge Jon Lykkegaard Andersens vurdering af de nye ...

Flydende biopsier har et stort potentiale indenfor diagnostik, behandling og monitorering. Flyende biopsier anvendes allerede indenfor hæmatologien og er et vigtigt fremskridt. I denne MEDtalk fortæller professor Bjørn Tore Gjertsen mere om ...

ASCO-highlights om lungecancer

ASCO 2018 | Best Practice Nordic | kl. 6:56 |

Odd Terje Brustugun, leder af Norsk Lungekreft gruppe, og overlæge, dr.med. ved onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestreviken, giver her sit bud på de vigtigste nye data om lungecancer, som han er præsenteret for på ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge