Merkelcelle carcinom (MCC) er som tidligere beskrevet (BestPractice 2017) en meget aggressiv hudassocieret kræftform karakteriseret som hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning, og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det adjuverende onkologiske tilbud strålebehandling. For patienter med ...

Ved dette års ASCO fik man indtrykket af ufortrødent fortsat og intenst arbejde for at forbedre prognosen for patienter med kræft i urinvejene, urothelialt karcinom. I et fyldt auditorium fik Thomas Powles, kendt uro-onkolog fra Barts Cancer Institute, London, alles opmærksomhed med ordene “If you’ve been on holiday for the past three years, let me ...

For 13 år siden fandtes kun ganske få effektive behandlingsmuligheder til patienter med metastatisk melanom. De gavnede kun få procent af patienterne, og langtidsoverlevelse var en sjælden begivenhed. Behandlingsmulighederne er helt anderledes i dag med udviklingen af den nye immunterapi (anti-CTLA4 og anti-PD-1) og målrettet biologisk behandling ved BRAF muterede metastatiske melanomer. På årets ASCO var ...

På årets ASCO-konference blev der ikke præsenteret de store gennembrud indenfor behandling af malignt melanom. Alligevel blev der fremlagt en række interessante data, som er værd at sætte fokus på. I det følgende omtales nye studier af henholdsvis adjuverende behandling, langtidsoverlevelse ved avanceret/metastatisk malignt melanom og behandling af CNS metastaser hos patienter med malignt melanom: Adjuverende ...

For 13 år siden fandtes kun ganske få effektive behandlingsmuligheder til patienter med metastatisk melanom. De gavnede kun få procent af patienterne, og langtidsoverlevelse var en sjælden begivenhed. Behandlingsmulighederne er helt anderledes i dag med udviklingen af den nye immunterapi (anti-CTLA4 og anti-PD-1) og målrettet biologisk behandling ved BRAF muterede metastatiske melanomer. På årets ASCO ...

ASCO-update – nyt om malignt melanon

Onkologi | Kathrine Synne Weile | 13. Feb 2017 kl. 1:52 | ,

ASCO har de seneste  fem år været kendetegnet ved late breaking-abstracts med fremragende resultater for behandlingen af malignt melanom, med markant overlevelsesgevinst hos denne gruppe eller prognostisk dårlige diagnosegrupper. ASCO 2016 var en anelse anderledes, da de orale præsentationer og abstracts primært bød på follow up på de banebrydende studier, som har være grundlaget for ...

ASCO-update – nyt om malignt melanom

Onkologi | Kathrine Synne Weile | 24. Jan 2017 kl. 10:04 | ,

ASCO har de seneste fem år været kendetegnet ved late breaking-abstracts med fremragende resultater for behandlingen af malignt melanom, med markant overlevelsesgevinst hos denne ellers prog- nostisk dårlige diagnosegruppe. ASCO 2016 var en anelse anderledes end denne tendens, da de orale præsentationer og abstracts primært bød på follow-up på de store banebrydende studier, som har ...

Patienter, der opereres for pancreascancer, har uden efterbehandling en meget høj risiko for recidiv og død. Standard adjuverende behandling i form af seks serier gemcitabin (Gem) kan nedsætte tilbagefaldsrisikoen med ca. 10 procent-point. I øjeblikket udføres en række randomiserede undersøgelser med mere intensive kemo-regimer, kombinationer af kemo-radioterapi og forsøg med præ- eller perioperativ behandling. Resultaterne ...

Der var flere spændende sessioner indenfor gynækologisk cancer på dette års ASCO på trods af, at der ikke blev fremlagt data fra mange store fase III studier. I det følgende gennemgås hovedfund fra nogle af de mest interessante studier, som blev præsenteret på ASCO 2016. Intraperitoneal kemoterapi Et af de meget debatterede emner på ASCO ...

Onkologen er den læge, der kan vejlede kræftpatienten om alle aspekter af den ikke-kirurgiske kræftbehandling. Det er en stor mundfuld, som vi i fællesskab må kunne gabe over. Det gøres ved at generere ny relevant viden og ved at omsætte viden til kloge behandlinger målrettet den individuelle patient. Disse aspekter er fint dækket af mottoet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge