Atrieflimmer er en af de hyppigste kardielle arytmier med en prævalens på 1-2% i den vestlige del af verden. Der findes mange etablerede risikofaktorer for atrieflimmer (blandt andet høj alder, mandligt køn, fedme, hypertension), men på trods af dette er en stor andel af tilfældene af atrieflimmer stadig ikke forklarede. I 2004 fandt Fox et al. en øget ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, som afficerer millioner af mennesker på verdensplan, og ifølge WHO indtager fjerdepladsen på listen over sygdomme, der forårsager flest dødsfald. I den vestlige verden er tobaksrygning den største risikofaktor for udvikling af KOL, men ikke alle rygere udvikler sygdommen. Endvidere har 25% af patienter med KOL aldrig røget. Flere studier ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge