Randomiserede kontrollerede studier (RCT’er; også kaldet “lodtrækningsstudier”) anses generelt for at være “the gold standard” indenfor klinisk forskning, men resultaterne kan ikke nødvendigvis generaliseres til de patienter, der findes i klinisk praksis.  Generaliserbarheden (nogle gange omtalt som overførbarhed eller ekstern validitet) handler om, hvorvidt evidensen fra et studie direkte kan overføres til den population, som ...

Der er mange eksempler på patienter med minimale traumer, minimale patofysiologiske forandringer, eller slet ingen synlige tegn, som oplever intense smerter. Som modpol er der patienter med massive skader og forandringer, som oplever minimal smerte. Eksempler er omfang af nerveskader, graden af endometriose, størrelse af ulcus, piskesmæld og graden af ledskade hos patienter med artrose. ...

Hvert år gennemfører det internationale smerteselskab (The International Society for the Study of Pain – IASP) en kampagne indenfor et specifikt smerteområde, og 2016 er udnævnt til det globale år indenfor ledsmerter. Lars Arendt-Nielsen er præsident for ledsmerteåret og har i samarbejde med en række internationale forskere udarbejdet 21 faktaark, som er oversat til dansk ...

Af Trine Bay Laurberg, læge, Medicinsk Afdeling, Regionhospitalet Silkeborg De seneste årtier har en ny gruppe af cytokiner fået mere opmærksomhed. Denne gruppe kaldes adipokiner, da de hovedsalig syntetiseres i adipocytter. Adiponectin tilhører netop denne gruppe og cirkulerer i kargebetet i relativt store mængder (omkring 0,01% af det totale plasmaprotein er adiponectin). Adionectin polymeriserer til ...

Af Pia Christensen, ph.d.-studerende, diætist, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Rikke Frederiksen, cand. scient., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Henning Bliddal, professor, dr.med., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Robin Christensen, Lektor i medicinsk statistik, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Osteoartrose er den mest betydende årsag til smerter og funktionsnedsættelse i den vestlige verden. Når osteoartrose rammer knæleddet, forværres ...

Af Jens Aaboe, MSc., ph.d.-studerende, Parker Instituttet Degenerative processer er livsvilkår for mennesker, og bliver man gammel nok, vil næsten alle blive ramt af sådanne forandringer. Faktorer som genetik og livsstil påvirker udviklingen, og de særlig heldige vil kunne klare sig gennem mange ledbelastninger uden større problemer, mens andre er disponeret for tidlig udvikling af ...

Af Anders Jespersen, læge, ph.d.-studerende, Parker Instituttet Traditionelt har knæartrose været anset som en ren nociceptiv og således perifer smertetilstand. Gennem længere tid har det imidlertid været kendt, at der er ringe sammenhæng mellem røntgenfund og klinisk smerteintensitet hos personer med knæartrose, og et større studie har vist, at kun cirka halvdelen af de personer, ...

Af Henrik Gudbergsen, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Parker Instituttet Knæartroseer en multifaktoriel lidelse, hvis ætiologi inkluderer lokale faktorer (traume, fejlstilling, overbelastning, muskelsvaghed omkring led), generelle forhold (høj alder, kvindeligt køn, adipositas) og arvelige faktorer.1 Incidensen af adipositas og knæartrose er stigende, og som følge af sygdommenes gensidige indflydelse medfører dette en øget akkumuleret prævalens. Knæartrose forventes ...

Af Marius Henriksen, fysioterapeut, ph.d., forsker, daglig leder, Laboratorium for Klinisk Bevægefunktion, Parker Instituttet, Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital Jens Aaboe, cand. scient. hum.fys., ph.d., forsker, Laboratorium for Klinisk Bevægefunktion, Parker Instituttet, Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital Sammenhængen mellem artrose og mekanisk (over)belastning synes umiddelbar. Der er et tæt forhold mellem overvægt/fedme og artrose,1 ligesom der synes ...

Håndartrose

Reumatologi | BestPractice | kl. 10:02 | ,

Håndartrose er en kronisk degenerativ ledlidelse med affektion af ét eller flere af håndens led. Lidelsen indgår også ofte under betegnelsen polyartrose/polyartikulær artrose. Hyppigst ses affektion af tommelens IP- og CMC-led, samt PIP- og DIP-led på anden og tredje finger.1,2 Symptomgivende håndartrose er kendetegnet ved smerter, ømhed, stivhed, ossøs ledhævelse og leddeformitet. Lidelsen er udbredt for ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge