Artritis urica er den hyppigste inflammatoriske ledsygdom blandt voksne, beskrevet hos op mod 4% i nordamerikanske opgørelser,1 og prævalensen er stigende.2 Der findes ingen tilsvarende opgørelser fra Danmark, men formentlig er prævalensen mindre. Artritis urica er en urat aflejringssygdom og forekommer ikke uden hyperurikæmi. Hyperurikæmi er i flere opgørelser rapporteret hos over 20% af befolkningen1,3 ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge