Af Ole Rintek Madsen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital For patienter med spondyloartropati (SpA), herunder ankyloserende spondylitis (AS), er der de seneste år sket store landvindinger inden for både diagnostik og behandling. På EULAR 2009 præsenteredes flere interessante studier vedrørende biologisk behandling, hvoraf to omtales i denne artikel. Som bekendt er ...

Af Susanne Juhl Pedersen, læge, klinisk assistent, Reumatolgisk Afdeling, Gentofte Hospital De konventionelt anvendte objektive metoder til diagnostik og monitorering af patienter med spondylartritis (SpA) er klinisk led- og rygundersøgelse, måling af serumkoncentrationen af C reaktivt protein (CRP) og konventionel røntgenundersøgelse af sacroiliacaled og columna totalis. Ingen af disse metoder er særlig følsomme, idet en ...

Susanne Juhl Pedersen  Læge, klinisk assistent Reumatolgisk afd. Gentofte Hospital  De konventionelt anvendte objektive metoder til diagnostik og monitorering af patienter med spondylartritis (SpA) er klinisk led- og rygundersøgelse, måling af serumkoncentrationen af C reaktivt protein (CRP) og konventionel rønt¬¬gen¬¬undersøgelse af sacroiliacaled og columna totalis. Ingen af disse metoder er særligt følsomme, idet en tredjedel ...

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Hvidovre og Glostrup Hospital, Københavns Universitet De europæiske lægemiddelmyndigheder, European Medicines Agency (EMEA), har nu godkendt tumor nekrose faktor-alfa (TNF-a) hæmmeren Cimzia® (certolizimab pegol) til behandling af patienter med moderat til svær aktiv reumatoid arthrit (RA). Cimzia® har i kombination med methotrexat vist sig at bedre RA-patienters smerter, ...

Af Jon Erlendsson, speciallæge i reumatologi, præsident for Ankylosing Spondylitis International Federation I december 2006 blev der udarbejdet fælles danske kliniske anbefalinger for diagnostik, monitorering og behandling af patienter med ankyloserende spondylitis (AS) og spondylartritis (SpA). Anbefalingerne blev udarbejdet i samarbejde mellem danske reumatologer og internationale eksperter i et såkaldt 3e-projekt. Projektet omfattede ti lande ...

Af Lars Erik Kristensen, speciallæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Lunds Universitetshospital Generelt kan sikkerheden ved lægemidler vurderes på baggrund af dobbeltblindede klinisk randomiserede undersøgelser eller observationsstudier i form af prospektive kohortestudier baseret på registerdata. Overordnet er de to metoder komplementære og belyser forskellige aspekter af problemstillingen. I randomiserede kontrollerede undersøgelser anvendes en dobbeltblindet interventions- og placebogruppe, ...

Nutidens reumatologi præges af nye klassifikationskriterier for forskellige centrale kroniske arthritsygdomme (reumatoid arthrit, psoriasisarthrit og spondylarthrit). Behovet for disse kriterier er opstået gennem forbedrede muligheder for behandling og diagnostik, som dermed har øget behovet for en tidligere klassifikation. Den nye klassifikation af axial spondylarthrit har således medført, at en langt høje andel af patienter under ...

Af Peter Vestergaard, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Spondylitis ankylopoietica (SA) er forbundet med nedsat mineraltæthed, ikke bare i rygsøjlen, men også i andre dele af skelettet. Den nedsatte mineraltæthed giver anledning til øget risiko for knoglebrud. Det formodes, at den systemiske inflammation som ved ...

Af Anne Gitte Loft, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afsnit, Medicinsk Afdeling, SLB – Vejle Sygehus Træning indgår som en del af behandlingen af patienter med ankyloserende spondylitis. Generelt er anbefalingen, at patienterne henvises til dels specialiseret genoptræning, for at understøtte bevægelighed, stabilitet og generel kondition, dels almen genoptræning, hvor træningen ofte foregår på hold, for at ...

Af Oliver Hendricks, lektor, overlæge, ph.d., Kong Christian X’s Gigthospital, Gråsten Spondylartropatier (SpA) er efter reumatoid artrit den hyppigste inflammatoriske gigtlidelse. Sygdommen debuterer oftest i 20-30 års alderen og er dermed af væsentlig sundhedsmæssig betydning. Lidelsen svækker unge, har omfattende indvirkning på patientens livskvalitet og dermed også betydende samfundsøkonomiske konsekvenser. Internationalt angives prevalensen – med ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge