Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsform, hvor ca. 60% af alle børn bliver fri for alle angstlidelser. Vi ved dog fortsat ikke meget om hvilke faktorer, der har betydning for, hvem der får effekt af behandling, og hvem der ikke gør. Hvis vi kunne identificere prædiktorer af behandlingseffekt, ville vi kunne optimere behandlingen ved at ...

Angst hos unge er et almindeligt og belastende problem i Danmark. Det er et tiltagende problem på trods af, at livet på mange måder er blevet bedre og sikrere. Angstsymptomer er belastende for barnet og den unge selv og for deres familier, men det er også alvorligt, fordi det forudsiger både angst og andre psykiske problemer ...

Angst er et almindeligt og belastende problem for børn og unge i Danmark. Det er et tiltagende problem på trods af, at livet på mange måder er blevet bedre og sikrere. Angstsymptomer er belastende for barnet og den unge selv og for deres familier, men det er også alvorligt, fordi det forudsiger både angst og ...

Viden om patienters ønsker for dødssted er vigtigt for at kunne yde optimal palliation. Tidligere studier omhandlende ønsker for den sidste tid er primært baseret på patienter med kræft, og viste at langt de fleste ønsker at være hjemme. Disse ønsker afspejler nødvendigvis ikke patienter med alvorlig non-malign sygdom som hjerte- og lungesygdomme. Tidligere forskning viser, at ...

Det primære symptom ved svær KOL er åndenød, prævalent hos samtlige patienter og stigende i intensitet over tid. Åndenøden ledsages ofte af angst, og det estimeres, at 7-51% af alle patienter med KOL også lider af angst-symptomer. Angst beskrives af patienterne som et symptom med stor betydning for livskvaliteten, og det ikke at kunne håndtere åndenød og den ...

KOL Patienter med svær KOL har nedsat livskvalitet og lider af symptomer som åndenød, angst og depression, som alle influerer negativt på livskvaliteten . Patientgruppen med svær KOL tilbydes ikke, som standard, kognitiv adfærdsterapi – og gruppen er karakteriseret ved lav deltagelsesgrad, lav komplians og et stort frafald til lungerehabilitering. Høj symptombyrde og lav mobilitet nævnes ...

Patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er præget af mange symptomer og nedsat livskvalitet. Åndenød, angst og depression er blandt de hyppigste symptomer – og med størst betydning for patienternes livskvalitet.1  Næsten alle patienter med svær KOL oplever åndenød i varierende grad, og op mod halvdelen af alle KOL-patienter oplever symptomer på angst.2,3 Udover ...

Af Raben Rosenberg, professor, ledende overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital I slutningen af 2007 udsendte Sundhedsstyrelsen et længe ventet referenceprogram for angstlidelser hos voksne, uarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med fokus på ICD-10 lidelserne: Agorafobi, socialfobi, enkelfobi, panikangst, generaliseret angst, obsessiv-kompulsiv tilstand, akut belastningsreaktion og posttraumatisk belastningsreaktion. Udover at vurdere den farmakologiske ...

Af Charlotte Emborg, afdelingslæge, Psykiatrisk Hospital, Risskov Siden 1960’erne har benzodiazepiner været dominerende i behandlingen af angst og søvnløshed. Da benzodiazepiner kom på markedet, blev de anset som beroligende stoffer med ganske få bivirkninger, herunder minimal risiko for afhængighed. De seneste 15-20 år er man imidlertid blevet opmærksom på, at længerevarende brug medfører væsentlige problemer ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge