Med en global forekomst på 6,5%,1 er angstlidelser en af de mest hyppigt forekommende psykiske lidelser i barndommen. Angste børn har oftere forældre, der også har været angste eller ængstelige, og specifikke familiefaktorer ud over genetik, kan fastholde angst hos børn.  Disse omfatter blandt andet: overkontrol, overbeskyttelse, forstærkning af undgåelse eller begrænsning af ”modig” adfærd. ...

Det anslås, at omkring 240.000 danskere lever med angst og depression, og at omkring 28.000 nye diagnosticeres hvert år i Danmark. Angst og depression er ofte forbundet med store personlige og økonomiske konsekvenser for den enkelte. I 2010, hvor vi påbegyndte omtalte undersøgelse, udgjorde mentale helbredsproblemer således omkring halvdelen af alle tildelte førtidspensioner, og halvdelen ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsform, hvor ca. 60% af alle børn bliver fri for alle angstlidelser. Vi ved dog fortsat ikke meget om hvilke faktorer, der har betydning for, hvem der får effekt af behandling, og hvem der ikke gør. Hvis vi kunne identificere prædiktorer af behandlingseffekt, ville vi kunne optimere behandlingen ved at ...

Angst hos unge er et almindeligt og belastende problem i Danmark. Det er et tiltagende problem på trods af, at livet på mange måder er blevet bedre og sikrere. Angstsymptomer er belastende for barnet og den unge selv og for deres familier, men det er også alvorligt, fordi det forudsiger både angst og andre psykiske problemer ...

Angst er et almindeligt og belastende problem for børn og unge i Danmark. Det er et tiltagende problem på trods af, at livet på mange måder er blevet bedre og sikrere. Angstsymptomer er belastende for barnet og den unge selv og for deres familier, men det er også alvorligt, fordi det forudsiger både angst og ...

Viden om patienters ønsker for dødssted er vigtigt for at kunne yde optimal palliation. Tidligere studier omhandlende ønsker for den sidste tid er primært baseret på patienter med kræft, og viste at langt de fleste ønsker at være hjemme. Disse ønsker afspejler nødvendigvis ikke patienter med alvorlig non-malign sygdom som hjerte- og lungesygdomme. Tidligere forskning viser, at ...

Det primære symptom ved svær KOL er åndenød, prævalent hos samtlige patienter og stigende i intensitet over tid. Åndenøden ledsages ofte af angst, og det estimeres, at 7-51% af alle patienter med KOL også lider af angst-symptomer. Angst beskrives af patienterne som et symptom med stor betydning for livskvaliteten, og det ikke at kunne håndtere åndenød og den ...

KOL Patienter med svær KOL har nedsat livskvalitet og lider af symptomer som åndenød, angst og depression, som alle influerer negativt på livskvaliteten . Patientgruppen med svær KOL tilbydes ikke, som standard, kognitiv adfærdsterapi – og gruppen er karakteriseret ved lav deltagelsesgrad, lav komplians og et stort frafald til lungerehabilitering. Høj symptombyrde og lav mobilitet nævnes ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge