I skrivende stund er den nye europæiske guideline fra august 2019 vedrørende patienter med stabil angina pectoris1 til vurdering i Dansk Kardiologisk Selskab. Den nye guideline kalder patienter med stabil angina pectoris for patienter med kronisk koronar syndrom (KKS). I nedenstående tillader jeg mig at fortsætte med betegnelsen ”stabil angina-patient”. Patienter med stabil angina pectoris ...

Angina pectoris er det hyppigste symptom på iskæmisk hjertesygdom, men mange patienter har symptomer trods normale eller nær normale koronarkar undersøgt ved koronararteriografi (KAG). Tilbagevendende symptomer, funktionelle begrænsninger i hverdagen og nedsat livskvalitet fører til gentagne diagnostiske udredninger, hospitalsindlæggelser og dårligere prognose.  Det er en udbredt opfattelse, at symptomatiske patienter uden betydende koronararteriesygdom (<50% stenose) ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge