Af Carl Nielsen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Kronisk obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en af Sundhedsstyrelsens udpegede otte kroniske sygdomme, der i fremtiden vil udfordre både de regionale og de kommunale økonomier. Kroniske sygdomme er årsag til 87% af alle dødsfald, 70-80% af alle udgifter til sundhedsvæsenet, 80% af alle sengedagene på hospitalerne, 50-65% af ...

Af Thomas S. G. Sehested, læge, ph.d.-studerende, Hjerteforeningen Gunnar Gislason, professor, forskningschef, Hjerteforeningen I Hjerteforeningen er vi meget enige. Beslutningen for påbegyndelse af kolesterolsænkende behandling skal altid bygge på en målrettet helhedsvurdering, hvor man tager højde for den absolutte risiko.  Dette skal selvfølgelig gøres for at minimere både over- og underbehandling med statiner, hvor de ...

Af Helle Wallach-Kildemoes, lektor, ph.d., Institut for Farmaci, Københavns Universitet Statiner spiller en vigtig rolle i behandlingen og forebyggelsen af aterosklerotiske hjerte-kar-sygdomme, og de seneste 15 år er andelen af danskere i statinbehandling steget voldsomt. Spørgsmålet er, om statiner udskrives til befolkningsgrupper, der ikke har gavn af behandlingen. Hvilke grupper overbehandles i så fald? Ifølge ...

Af Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd., Central Enhed for infektionshygiejne, Statens Serum Institut   Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at reducere smittespredning mellem mennesker og miljøet og dermed forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner. Håndhygiejne skal udføres af alt personale, der har patientkontakt, eller som udfører rene eller urene opgaver i såvel primær- som i sekundærsektoren. Effekten ...

Af Kenneth Christiansen, klinisk diætist, kok, Cand. Pæd. Pæd., selvstændig ved Slanke+ www.slankeplus.dk Heidi Dinesen, afdelingsleder, Familieplejen Vejle Kommune Prævalensen af overvægt og svær overvægt er stigende i den vestlige verden, herunder også i Danmark. I 2010 foretog Region Midtjylland en undersøgelse, hvor det blev skønnet, at antallet af overvægtige voksne er steget med 10% ...

Af Rikke Sørensen, læge, ph.d., Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet, Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital Atrieflimmer (AF) er en hyppig rymteforstyrrelse, som karakteriseres ved uregelmæssig puls, udgående fra atriet. Impulserne fra atrierne kan opstå fra flere områder, hvorfor generering af impulserne er ukoordinerede, deraf den uregelmæssige puls. Frekvensen af impulserne ved AF varierer fra lav til høj og ...

Af Berit Lassen, praktiserende læge, Lægecenter Korsør Helge Madsen, praktiserende læge, Lægecenter Korsør Søren Gottlieb praktiserende læge, Lægecenter Korsør Lægecenter Korsør har lang tradition for at prioritere terminale kræftpatienter, og vi har gennem de seneste ti år organiseret indsatsen for patienter med kronisk sygdom i teamarbejde med vores sygeplejersker. For nogle år siden blev det ...

Af Lars Frost, overlæge, dr.med., ph.d., Diagnostisk Center, Silkeborg, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital Flere end 120.000 patienter i Danmark har atrieflimren, og incidensen stiger med alderen. Håndteringen af atrieflimren er ofte utilstrækkelig som følge af, at eksisterende kliniske retningslinjer ikke følges, med alvorlige kliniske konsekvenser til følge. Undersøgelser har ...

Af Allan Linneberg, sektionschef, professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Rigshospitalet, Region Hovedstaden Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor for hjerte-kar-sygdom. De store befolkningsundersøgelser, hvoraf mange blev initieret i 1960’erne, har leveret evidensen for denne viden og betydet et gennembrud for forebyggelsen af hjerte-kar-sygdom. Befolkningsundersøgelser er et redskab til at identificere årsager til sygdomme ...

Af Bo Netterstrøm, seniorforsker, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Stress synes at være et stigende problem for mange i Danmark. Blandt erhvervsaktive er forekomsten hyppigst hos ansatte, der har såkaldt relationsarbejde, det vil sige arbejde med andre mennesker, som for eksempel ansatte inden for sundhedssektoren. Der findes ikke valide data for hvor mange, der ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge