Af Jimmi Nielsen, reservelæge, ph.d.-studerende, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Århus Universitetshospital Egon Toft, professor, overlæge, dr.med., Department of Health Science and Technology, Aalborg University   Pludselig hjertedød forekommer som bivirkning til antipsykotikabehandling og kan optræde hos tilsyneladende hjerteraske personer, hvilket gør den uforudsigelig og særlig traumatisk. Antipsykotika påvirker ionstrømmene, som er ansvarlige for repolariseringen og depolariseringen ...

Af Lena E. Hjermind, Titel + sted Dystoni defineres som vedvarende muskelkontraktioner, der forårsager vridende og gentagne bevægelser eller abnorme stillinger (Fahn 1987). Dystoni er både betegnelsen for en gruppe meget heterogene bevægeforstyrrelser og for et symptom. Sværhedsgraden varierer meget, men der er ofte betydelige handicap. Dystoni klassificeres efter: ∙ Debutalder, som kan være fra ...

Af Marianne Kastrup, overlæge, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Rigshospitalet Tre af dansk psykiatris sværvægtere: Raben Rosenberg, Per Jørgensen og Poul Videbech har redigeret den nye bog: Klinisk neuropsykiatri fra molekyle til sygdom. Udover redaktørerne, hvor især førstnævnte professor er ansvarlig for en stor del af bogen, er de 20 kapitler skrevet af en række fremtrædende ...

Af Lisbeth Hjorth Landschoff Lassen, overlæge, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital Guillain-Barré syndrom er opkaldt efter de franske neurologer Georges Charles Guillain (1876-1961) og Jean-Alexandre Barré (1880-1967). De tjente begge under Første Verdenskrig som læger ved den franske hær og var blandt de første til at beskrive de klassiske symptomer og objektive fund, der kendetegner syndromet. ...

Af Lone Overby Fjorback, speciallæge i pykiatri, ph.d.-studerende, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus sygehus Emma Rehfeld, overlæge, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus sygehus Per Fink, professor, dr.med., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus sygehus Funktionelle lidelser omfatter tilstande, hvor patienterne er plaget af fysiske symptomer, hvor der ikke kan påvises kendt medicinsk eller kirurgisk sygdom. Mange somatiske ...

Af Raben Rosenberg, professor, ledende overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrisk Hospital, Risskov Med udgivelsen af Klinisk Neuropsykologi har redaktørerne forsøgt at give en let tilgængelig fremstilling på et højt fagligt niveau. Det har været en vanskelig, men heldigvis vellykket proces. Bogens redaktører er alle psykologer med forskningsmæssig erfaring, og nestoren blandt dem, Anders ...

Gerhard Andersson, professor psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt gästprofessor, Karolinska Institutet Nils Lindefors, verksamhetschef Psykiatri Sydväst samt professor psykiatri Karolinska Institutet Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den psykoterapiform som har starkast evidens, och vid exempelvis mild till måttlig depression tycks KBT vara likvärdigt med antidepressiva läkemedel.1 Ett problem är dock att KBT ...

Af Hanne Stubbe Teglbjærg, Psykoterapeutisk overlæge, Psykiatrisk Hospital i Risskov Kunstterapi har siden 1950’erne været benyttet som behandling af psykiatriske patienter. De behandlere og patienter, der beskæftiger sig med kunstterapi, udtrykker generelt stor begejstring for terapiformen, mens den videnskabelige litteratur er overraskende sparsom. De få kontrollerede studier, der er gennemført, tyder imidlertid på, at der ...

Af Jacob Piet, cand.psych., ph.d.-studerende, Psykologisk Institut, Århus Universitet Morten Sveistrup Hecksher, cand.psych, privatpraktiserende, leder af Kognitivgruppen, Risskov Mindfulness er blevet et populært begreb, og interessen for mindfulness-baseret intervention i kliniske sammenhænge er øget markant de seneste år. Denne udvikling skyldes ikke mindst et stigende videnskabeligt belæg for effekten af mindfulness. Mindfulness er blevet udbredt ...

Af Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog, adjungeret professor, Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital, Risskov Louise Meldgaard Bruun, psykolog, Psykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov Der er i dag en hurtigt accelererende viden om neurobiologiske forhold ved alle psykiske lidelser. Dette er selvfølgelig afgørende for udviklingen af den medikamentelle behandling, men betyder også, at psykologiske behandlingsmetoder kan baseres ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge