Af Lisbeth Marner, læge, ph.d., Neurobiologisk Forskningsenhed og Center for Integrated Molecular Brain Imaging, Rigshospitalet Serotoninfrigivelse i hjernen modulerer mange psyko-fysiologiske funktioner, herunder opmærksomhed, søvn, appetit, kognition, humør, aggression og personlighed,1,2 og et nyt europæisk konsortium, METPETS (Measuring Endogenous Neurotransmitter by PET and SPECT tracerS), sætter fokus på at udvikle et sporstof, der kan måle ...

Af Anette Torvin Møller, læge, ph.d., Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus Fabrys sygdom er en X-bunden lysosomal ophobningslidelse, hvor årsagen er en defekt i genet, der koder for det lysosomale enzym alpha-galactosidase A. Det fører til en akkumulering af globotriaosylceramide (Gb3) i celler i alle organer, inklusive dorsale rodganglier, myelin og autonome neuroner, hvilket resulterer i ...

Hjernens pandelapper; den frontale og især den mediale prefrontale cortex, er vigtige, for at vi kan fungere som normale mennesker. Områdets overordnede funktion er at prioritere mellem de myriader af sanse­indtryk, vi hele tiden oplever – hvad enten de kommer fra verden omkring os eller fra vores krop, – og vælge det respons og den ...

Af Jakob Udby Blicher, læge, ph.d., CFIN og Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus De seneste årtier har man gjort store fremskridt inden for viden om hjernens plasticitet. Desværre er kun lidt af denne viden hidtil omsat til nye genoptræningsmetoder for patienter med erhvervet hjerneskade. Denne artikel forsøger at give et kort overblik over nye diagnostiske og ...

Af Annette Sidaros, læge, ph.d., MR-afdelingen og Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital Traumatisk hjerneskade (eng: traumatic brain injury, TBI) er blandt de væsentligste årsager til død og langvarig morbiditet hos yngre i den vestlige verden. Af de ca. 12.000 danskere, der årligt kommer i kontakt med hospitalssystemet som følge af et kranietraume, er ca. 10% ...

Af Barbara Hjalsted, overlæge, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har for nylig formuleret anbefalinger for fysisk aktivitet til indlagte psykiatriske patienter: Dermed placerer Danmark sig som et af de allerførste lande, der har nationale anbefalinger på området. Anbefalingerne understøttes af Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri1 samt regeringens handlingsplan for psykiatri,2 der blandt andet præciserer vigtigheden ...

Af Per Jørgensen, cheflæge, dr.med., Psykiatri og Social, Region Midtjylland Psykiatri er både en videnskab og et håndværk, og det er væsentlig at fastholde dialektikken og synergien herimellem. Hvis man ikke anvender videnskabens kritiske nysgerrighed og systematik, risikerer man, at ens praksis degenerer til en irrelevant eller uhensigtsmæssig rutine. Tager man omvendt ikke højde for ...

Af Sebastian Simonsen, cand.psych., ph.d., Dagklinikken, Psykiatrien Roskilde Arbejdet med at revidere de officielle diagnostiske nomenklaturer DSM og ICD er i disse år i fuld gang med foreløbige planlagte udgivelser i 2012 og 2015. Et af de helt centrale spørgsmål drejer sig om, hvordan klassifikationen af psykiske sygdomme som depression, angst og personlighedsforstyrrelse i højere ...

Af Alex Kørner, overlæge, ph.d., Gerontopsykiatrisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød Ældrepsykiatri er et af psykiatriens ekspertområder. England var europæisk foregangsland med etablering af afdelinger allerede i 1950’erne. I 1975 etableredes den første danske sengeafdeling for ældrepsykiatri på det daværende Nordvang i Glostrup, og i 1978 og 1980 oprettedes sengeafdelinger i henholdsvis Viborg og Århus. ...

Af Charlotte Ulrikka Rask, læge, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital Funktionelle somatiske symptomer (FSS) er klager, som ikke kan tillægges en veldefineret fysisk sygdom. FSS har længe været kendt som et betydeligt klinisk problem med beskrivelse af ‘pain-prone children’ med tilbagevendende klager.1 FSS hos børn er forbundet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge