Af Helle K. Iversen, overlæge, dr.med., Akut Apopleksi Afsnit, Glostrup Hospital Hovedpine er særdeles hyppigt forekommende: 75% af befolkningen har haft spændingshovedpine, 3% har kronisk spændingshovedpine, 9% migræne uden aura, 6% migræne med aura og 0,1% klyngehovedpine.1 Selvom der er beskrevet specifikke fysiologiske forandringer, er selve mekanismerne bag de forskellige primære hovedpinetyper stadig ukendte. Ofte ...

Af Kurt B. Stage, overlæge, forskningsleder, ph.d., Psykiatrisk Afdeling og Forskningsenheden for Psykiatri, Odense Universitetshospital og Dorte Munk, socialrådgiver, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Hver femte dansker rammes hvert år af en psykisk lidelse. Det konkluderer Danmarks første folkesundhedsrapport gennemført af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.1 Samtidig vurderes det, at psykiske lidelser tegner sig for ...

Af Trine Munk-Olsen, cand.scient.san., ph.d., Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Fødselsrelaterede psykiske sygdomme (FPS) blandt mødre er sjældne, men alvorlige. På trods af, at psykiske sygdomme relateret til fødsler har været beskrevet gennem flere århundreder, er der stadig en forbavsende mangel på epidemiologiske data om incidens af FPS og hvilke risikofaktorer, der er forbundet hermed. ...

Af Malene Vejby Mortensen, læge, ph.d., Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Århus Sygehus ”Der bliver talt så meget om musik og dog sagt så lidt. Jeg mener overhovedet ikke, at ordene slår til. Folk beklager sig ofte over, at musik er flertydig. Hvad de skal tænke, når de hører musikken, er så uklart; ord derimod ...

Af Raben Rosenberg, professor, ledende overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrisk Hospital, Risskov Intentionalitet og oplevelse af evnen til at træffe specifikke valg er nogle af de særlige bevidsthedsmæssige forhold, der kendetegner mennesket, og som overbeviser os om, at vi har en fri vilje. Vores bevidsthed er således dualistisk: Der er et mentalt jeg, ...

Af Jakob Christensen, læge, ph.d., Neurologisk samt Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Mogens Vestergaard, læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin og Epidemiologi, Aarhus Universitet Epidemiologiske studier viser, at dødeligheden er øget blandt patienter med epilepsi, og samtidig indikerer mindre studier, at selvmord bidrager til den øgede dødelighed. For at teste denne ...

Af Helge Kasch, afdelingslæge, ph.d., Smerteforskningscentret, Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Whiplash-traumer forudsætter en accelerations-kraftpåvirkning af nakke-hvirvelsøjlen (positiv og negativ acceleration). Dette kan ske ved påkørsel bagfra, forfra eller fra siden. Lignende accelerations-kraftpåvirkninger forekommer også ved andre former for uheld, eksempelvis ved dykning og trampolinspring.1 Accelerations-kraftpåvirkning kan bevirke hyper-ekstension, -rotation og -fleksion af columna ...

Af Jes Gerlach, overlæge, dr.med., Formand for Psykiatrifonden Så kom den endelig. Bogen om psykiatriens historie fra 1600-tallet til i dag. En grundig gennemgang af psykiatriens udvikling gennem tre-fire århundreder. 380 sider redigeret af cand. mag., ph.d. Jesper Vaczy Kragh, Medicinsk Museion, Københavns Universitet. Det er fascinerende læsning – især hvis man har god tid ...

Af Jesper Vaczy Kragh, Postdoc, cand.mag. ph.d., Medicinsk Museion, Københavns Universitet Medicinens samtidshistorie er blevet et nyt forskningsområde inden for de seneste ti år. Især i Storbritannien, hvor The Wellcome Trust har doneret store bidrag til medicinhistorisk forskning, er emnet blevet genstand for en omfattende videnskabelig vurdering. I Danmark er der blandt andet med afsæt ...

Af Dorte Sestoft, overlæge, ph.d., Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykisk syge, der begår kriminalitet, vil sædvanligvis ikke blive idømt straf, men i stedet blive dømt til behandling med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Antallet af behandlingsdømte i Danmark er de senere år steget voldsomt fra 297 i 1980 til 2058 i sommeren 2008. Det betyder ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge