Allergi over for luftbårne allergener er et stigende sundhedsproblem, og er associeret med dårlig livskvalitet, primært forårsaget af øgede symptomer fra øvre og nedre luftveje. Ubehandlet allergi kan resultere i forværring af astmasymptomer, forværre allergisk rhinitis, såvel som at udvikle polypøs rhinosinusitis samt lede til forværring af atopisk dermatitis. Det er estimeret, at forbedret behandling af allergiske sygdomme i ...

Allergi over for luftbårne allergener er et stigende sundhedsproblem,1-3 og er associeret med dårlig livskvalitet,4 primært forårsaget af øgede symptomer fra øvre og nedre luftveje. Ubehandlet allergi kan resultere i forværring af astmasymptomer,5 forværre allergisk rhinitis, såvel som at udvikle polypøs rhinosinusitis6 samt lede til forværring af atopisk dermatitis.7,8  Det er estimeret, at forbedret behandling ...

Nikkelallergi – noget nyt under solen?

Dermatologi | Malin Glindvad Ahlström | 10. okt 2017 kl. 9:39 | ,,

Siden 2001 har der på EU-niveau været regulering af nikkel-frigivelsen fra forbrugerprodukter beregnet til direkte og langvarig hudkontakt. EU direktivet har reduceret forekomsten af nikkelallergi i flere europæiske lande, hvilket har ført til store samfundsøkonomiske besparelser. På trods af reduktionen, er nikkelallergi fortsat den hyppigste form for kontaktallergi. De nyeste tal fra befolkningsstudier har vist en ...

Allergiske sygdomme i luftvejene er så hyppige, at alle læger jævnligt vil møde patienter, der har brug for behandling. Sværhedsgraden spænder fra helt milde allergier med symptomer få dage årligt til invaliderende sygdom med svært nedsat helbredsrelateret livskvalitet i mange dage. Alle læger, der arbejder i primærsektoren, vil møde disse patienter og bør derfor kende til ...

Kontaktallergi over for konserveringsmidlet methylisothiazolinon (MI) er et stadigt stigende problem i Danmark og EU.1-4 Både voksne og børn oplever svære eksemforandringer efter udsættelse for MI tilsat kosmetiske produkter, for eksempel vådservietter, cremer og sæber. Epidemiologiske data har siden 2011 gentagne gange vist, at brugen af MI indenfor den givne europæiske lovgivning for kosmetik er ...

Af Jesper Elberling, forskningsleder, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Irritationssymptomer fra næse, mund eller hals samt hoste og åndedrætsbesvær relateres hyppigt til eksponering for duftstoffer. I befolkningsundersøgelser er det fundet, at personer med kontaktallergi, håndeksem og atopisk dermatitis rapporterer slimhindesymptomer relateret til parfume og parfumerede produkter to til fire gange hyppigere ...

Nikkelallergi

Dermatologi | BestPractice | kl. 10:01 | ,

Af Jacob B. Thyssen, læge, ph.d.-studerende, Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Nikkelallergi er hyppigt forekommende i den danske befolkning. En modificeret meta-analyse har for nylig fastslået, at ca. 17% af alle kvinder og 3% af alle mænd er sensibiliseret over for nikkel. De første tilfælde af nikkelallergi blev observeret blandt minearbejdere i 1890’erne og siden ...

Af Jeanne Duus Johansen, professor, dr.med., Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Allergi over for kemiske stoffer er hyppigt forekommende i befolkningen. Således har mindst 20% af danskerne allergi over for et eller flere kemiske stoffer enten via udsættelser i privatlivet såsom kosmetik og rengøringsmidler eller i arbejdsmiljøet. Det anslås, at ca. 25.000 personer hvert år ...

Af Johanna Bråred Christensson, specialistläkare, ph.d., hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, forskare vid gruppen för dermatokemi och hudallergi, Institutionen för kemi, Göteborgs Universitet Dufte findes i mange husholdnings- og hudplejeprodukter og kan medføre kontaktallergi ved udsættelse for oxygen i luften. Det viser forskning, som gruppen for dermatokemi og allergi, Kemisk Institut, Göteborg Universitet, har gennemført i ...

ER GODKENDT OG LAYOUTET OKTOBER 09 Af Berit C. Carlsen, læge, ph.d., Videncenter for Allergi, Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Kontaktallergi er en cellemedieret immunreaktion primært forårsaget af miljømæssig eksponering over for lavmolekylære kemiske stoffer. Ikke alle eksponerede personer vil udvikle kontaktallergi, og kun et fåtal vil udvikle multiple kontaktallergier. I det følgende præsenteres resultaterne fra ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge