RESUME Analysen af interviewene tegnede et komplekst billede af den betydning følelsen af ansvarlighed kunne have for patienter og pårørende – udtrykt ”mellem linjerne” i deres telefonopkald til akutfunktionen i Onkologisk Afdeling. Håndteringen af ansvarlighed blev synliggjort i deres handlinger i hverdagslivet med kræft, hvor kontakten med sundhedsvæsenet overvejende foregår på ambulant basis.  I overensstemmelse ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge