Akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) er en immunmedieret inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet, som hyppigst ses hos børn før puberteten (figur 1). ADEM ses typisk under eller i efterforløbet af en infektion.1–3  Personer med ADEM kan have ændret bevidsthedsniveau (encefalopati) og neurologiske udfald fra flere steder i nervesystemet (polyfokale neurologiske udfald). Magnetisk resonans scanningen viser ofte store ...

Akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) er en immunmedieret inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (CNS) hyppigst forekommende før fem års alderen, men kan også ses hos voksne. Sygdommen er oftest forbigående (monofasisk) og karakteriseres ved encefalopati, polyfokale neurologiske udfald og hvid substans læsioner på MR som tegn på demyelinisering. Risiko for multipel sklerose (MS) efter ADEM hos børn er ikke ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge