Prognosen efter amfetaminforgiftning

Psykiatri | Gesche Jürgens | 17. Dec 2018 kl. 12:05 |

Amfetamin er et central stimulerende stof, der anvendes som lægemiddel til behandling af ADHD og narkolepsi, men det misbruges også som rusmiddel. Misbrug af amfetamin er udbredt, om end det er svært at estimere den faktiske prævalens, ligesom det er usikkert, hvor hyppigt indtaget medfører forgiftning, indlæggelse eller død.  Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og ...

Attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) er en kronisk, gennemgribende forstyrrelse karakteriset ved funktionshæmmende kernesymptomer af hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed. Udover kernesymptomerne præsenterer børn med ADHD ofte med emotionel dysregulering,1 hvilket kan forekomme som hyppigere raserianfald og vanskeligheder ved at regulere den følelsesmæssige intensitet. Samtidig oplever børnene ofte at blive socialt afvist af jævnaldrende,2 og har typisk ...

Medicinsk vedligeholdelses- behandling af ADHD

Psykiatri | Torben Arngrim | 6. Aug 2018 kl. 10:38 |

Opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD er beskrevet i lægelige skrifter 200-300 år tilbage i tiden af blandt andre Weikard i 1775, Chricton i 1798, Hoffmann i 1865 og Still i 1902.1,2  Retrospektivt kan der peges på tre vigtige trin i forståelsen af denne neuropsykiatriske tilstand:  • For det første Bradleys opdagelse i 1937, at centralstimulerende medicin har god ...

Denne artikel handler om et systematisk review og en meta-analyse udført i forbindelse med udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne i 2015. I denne artikel redegøres der først for rationalet for at interessere sig for non-farmakologisk behandling af ADHD hos voksne, her med fokus på kognitiv adfærdsterapi ...

Denne artikel handler om et systematisk review og en meta-analyse udført i forbindelse med udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne i 2015.1 I denne artikel redegøres der først for rationalet for at interessere sig for non-farmakologisk behandling af ADHD hos voksne, her med fokus på kognitiv ...

De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, svingende ...

De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, ...

Hvad udløser egentlig psykiske lidelser? Er der en sammenhæng mellem fosterliv og ADHD? Dette er naturligvis vanskeligt umiddelbart at svare på, men forskningen tyder på, at kimen til nogle psykiske lidelser, som for eksempel skizofreni, depression, autisme og ADHD muligvis grundlægges allerede i fostertilstanden. Teorien om, at prænatale eksponeringer kan forårsage psykiske forstyrrelser rækker mere end ...

Hvad udløser egentlig psykiske lidelser? Dette er naturligvis vanskeligt at svare på, men forskningen tyder på, at kimen til nogle psykiske lidelser, som for eksempel skizofreni, depression, autisme og ADHD muligvis grundlægges allerede i fostertilstanden. Teorien om, at prænatale eksponeringer kan forårsage psykiske forstyrrelser rækker mere end 200 år tilbage, hvor læger for første gang ...

Psykiske vanskeligheder er blandt de hyppigste kroniske helbredsproblemer hos børn fra vestlige industrialiserede samfund.1 Epidemiologiske undersøgelser fra Danmark viser, at blandt skolebørn forekommer adfærdsforstyrrelser, angsttilstande og depression hos mere end 8%, og autisme-spektrum tilstande (ASD) og forstyrrelser af aktivitet og opmærksomhed, ADHD, hos henholdsvis 1-2 og 4%.2 De nævnte tilstande er forbundet med indlæringsmæssige og ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge