RESUME Et studie har undersøgt arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og 34.000 personer uden ADHD – og har identificeret bestemte gen-varianter, der øger risikoen for ADHD. De genetiske varianter, der blev fundet, øger hver især kun risikoen lidt for ADHD og er hyppige i befolkningen generelt. Studiet undersøgte også, om varianter, der øger risikoen for ...

RESUME Erfaringer fra voksne med ADHD og fra unge i en ADHD-klinik viser, at der er nogle specielle forhold omkring ADHD og seksualitet. Mennesker med ADHD befinder sig således oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet, og kan have enten markant øget eller markant nedsat seksuel lyst. De kommer lettere til at overskride egne eller andres seksuelle ...

Når kvinder med epilepsi bliver gravide, kan de komme i et dilemma, fordi nogle typer af epilepsimedicin påvirker det ufødte barn. Samtidig kan det være nødvendigt for de gravide fortsat at være medicineret for at undgå epileptiske anfald under graviditeten og fødslen.  I Danmark er der i dag ca. 400 gravide årligt, som er i ...

Stofmisbrug og ADHD

Psykiatri | Nichlas Permin Berger | 26. Aug 2019 kl. 11:38 |

Personer med psykisk sygdom udvikler oftere stofmisbrug end personer, der ikke har psykisk sygdom, og personer med stofmisbrug har større sandsynlighed for at udvikle psykisk sygdom end personer, der ikke har stofmisbrug.  Samtidig virker social stofmisbrugsbehandling mindre effektiv, når personen, der får behandling, også er diagnosticeret med eller har symptomer på psykisk sygdom. Endelig viser ...

Konsensusrapporten ”Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD” er blevet til i et samarbejde mellem The European Network Adult ADHD (ENAA) og Section for Neurodevelopmental Disorders acroos the Lifespan (NDAL), som er en del af European Psykiatric Association (EPA). I alt 63 forskere og klinikere med ekspertise indenfor ADHD har deltaget ...

For mange unge, der får stillet en ADHD-diagnose, følger en periode, hvor deres selvbillede udfordres af egne og samfundsmæssige syn på diagnosen. Negative fordomme om ADHD kan have konsekvenser for deres selvværd og identitetsfølelse.  Nogle unge vælger helt at afvise diagnosen og nægter at opfatte deres problemer som knyttet til ADHD. Andre integrerer med tiden ...

Prognosen efter amfetaminforgiftning

Psykiatri | Gesche Jürgens | 17. Dec 2018 kl. 12:05 |

Amfetamin er et central stimulerende stof, der anvendes som lægemiddel til behandling af ADHD og narkolepsi, men det misbruges også som rusmiddel. Misbrug af amfetamin er udbredt, om end det er svært at estimere den faktiske prævalens, ligesom det er usikkert, hvor hyppigt indtaget medfører forgiftning, indlæggelse eller død.  Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og ...

Attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) er en kronisk, gennemgribende forstyrrelse karakteriset ved funktionshæmmende kernesymptomer af hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed. Udover kernesymptomerne præsenterer børn med ADHD ofte med emotionel dysregulering,1 hvilket kan forekomme som hyppigere raserianfald og vanskeligheder ved at regulere den følelsesmæssige intensitet. Samtidig oplever børnene ofte at blive socialt afvist af jævnaldrende,2 og har typisk ...

Medicinsk vedligeholdelses- behandling af ADHD

Psykiatri | Torben Arngrim | 6. Aug 2018 kl. 10:38 |

Opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD er beskrevet i lægelige skrifter 200-300 år tilbage i tiden af blandt andre Weikard i 1775, Chricton i 1798, Hoffmann i 1865 og Still i 1902.1,2  Retrospektivt kan der peges på tre vigtige trin i forståelsen af denne neuropsykiatriske tilstand:  • For det første Bradleys opdagelse i 1937, at centralstimulerende medicin har god ...

Denne artikel handler om et systematisk review og en meta-analyse udført i forbindelse med udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne i 2015. I denne artikel redegøres der først for rationalet for at interessere sig for non-farmakologisk behandling af ADHD hos voksne, her med fokus på kognitiv adfærdsterapi ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge