Stofmisbrug og ADHD

Psykiatri | Nichlas Permin Berger | 26. Aug 2019 kl. 11:38 |

Personer med psykisk sygdom udvikler oftere stofmisbrug end personer, der ikke har psykisk sygdom, og personer med stofmisbrug har større sandsynlighed for at udvikle psykisk sygdom end personer, der ikke har stofmisbrug.  Samtidig virker social stofmisbrugsbehandling mindre effektiv, når personen, der får behandling, også er diagnosticeret med eller har symptomer på psykisk sygdom. Endelig viser ...

Konsensusrapporten ”Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD” er blevet til i et samarbejde mellem The European Network Adult ADHD (ENAA) og Section for Neurodevelopmental Disorders acroos the Lifespan (NDAL), som er en del af European Psykiatric Association (EPA). I alt 63 forskere og klinikere med ekspertise indenfor ADHD har deltaget ...

For mange unge, der får stillet en ADHD-diagnose, følger en periode, hvor deres selvbillede udfordres af egne og samfundsmæssige syn på diagnosen. Negative fordomme om ADHD kan have konsekvenser for deres selvværd og identitetsfølelse.  Nogle unge vælger helt at afvise diagnosen og nægter at opfatte deres problemer som knyttet til ADHD. Andre integrerer med tiden ...

Prognosen efter amfetaminforgiftning

Psykiatri | Gesche Jürgens | 17. Dec 2018 kl. 12:05 |

Amfetamin er et central stimulerende stof, der anvendes som lægemiddel til behandling af ADHD og narkolepsi, men det misbruges også som rusmiddel. Misbrug af amfetamin er udbredt, om end det er svært at estimere den faktiske prævalens, ligesom det er usikkert, hvor hyppigt indtaget medfører forgiftning, indlæggelse eller død.  Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og ...

Attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) er en kronisk, gennemgribende forstyrrelse karakteriset ved funktionshæmmende kernesymptomer af hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed. Udover kernesymptomerne præsenterer børn med ADHD ofte med emotionel dysregulering,1 hvilket kan forekomme som hyppigere raserianfald og vanskeligheder ved at regulere den følelsesmæssige intensitet. Samtidig oplever børnene ofte at blive socialt afvist af jævnaldrende,2 og har typisk ...

Medicinsk vedligeholdelses- behandling af ADHD

Psykiatri | Torben Arngrim | 6. Aug 2018 kl. 10:38 |

Opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD er beskrevet i lægelige skrifter 200-300 år tilbage i tiden af blandt andre Weikard i 1775, Chricton i 1798, Hoffmann i 1865 og Still i 1902.1,2  Retrospektivt kan der peges på tre vigtige trin i forståelsen af denne neuropsykiatriske tilstand:  • For det første Bradleys opdagelse i 1937, at centralstimulerende medicin har god ...

Denne artikel handler om et systematisk review og en meta-analyse udført i forbindelse med udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne i 2015. I denne artikel redegøres der først for rationalet for at interessere sig for non-farmakologisk behandling af ADHD hos voksne, her med fokus på kognitiv adfærdsterapi ...

Denne artikel handler om et systematisk review og en meta-analyse udført i forbindelse med udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne i 2015.1 I denne artikel redegøres der først for rationalet for at interessere sig for non-farmakologisk behandling af ADHD hos voksne, her med fokus på kognitiv ...

De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, svingende ...

De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge