Kort om BestPractice Nordic og BestPractice ApS

Best Practice Nordic forbedrer folkesundheden og patientbehandlingen gennem faglig dialog mellem læger.

Dette sikres gennem facilitering af den lægefaglige dialog gennem eksempelvis MEDtalks fra internationale konferencer, konferencespecifikke events med deltagelse af læger, uddannelsesvideoer tilpasset det enkelte speciale samt faglige test. BestPractice Nordic udgiver mere end 200 MEDtalks årligt i Norden.

Hos Best Practice Nordic deler læger deres viden med kolleger og skaber dermed grundlaget for en videre faglig dialog mellem læger i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hermed fremmes forståelsen og den kliniske implementering af nye behandlingsmuligheder.

Best Practice ApS udgiver speciale opdelte lægefaglige magasiner med hver deres selvstændige redaktion lokalt forankret i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland. Magasinerne sendes frit til læger indenfor det specifikke speciale. Magasinerne finansieres gennem  annoncer, men annoncørerne har ingen indflydelse på den enkelte artikel. Den enkelte skribent står inde for artiklens faglige indhold og niveau. Alle artikler er skrevet af sundhedspersoner med særlig viden inden for de enkelte lægefaglige specialer, hvilket sikrer nærhed og faglig relevans. BestPractice ApS udgiver omkring 125 magasiner om året i Norden.

Vi modtager gerne input og forslag til emner samt spørgsmål, som vedrører sundhedspersoners daglige arbejde Har du forslag, er du velkommen til at kontakte os på  info@bpno.dk

Lægerne bag BestPractice
BestPractice udkommer i Danmark, Norge, Sverige og Finland indenfor forskellige specialer. I Danmark udkommer BestPractice indenfor følgende områder:

Almen medicin • Apoteket • Dermatologi • Gastroenterologi • Hæmatologi • Infektionsmedicin • Onkologi • Psykiatri/Neurologi • Reumatologi • Sygeplejersker i almen praksis • Urologi/gynækologi

Nedenstående er de lægefaglige redaktioner bag hvert speciale i Danmark.

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge