Om BestPractice

BestPractice udgives af uafhængige speciale opdelte sundhedsfaglige redaktioner.

BestPractice publicerer artikler, som er skrevet af sundhedspersoner med særlig viden inden for de enkelte lægefaglige specialer, hvilket sikrer nærhed og faglig relevans.

Hver udgave af BestPractice er tilpasset målgruppen, så artiklerne sætter fokus på sundhedspersoners kliniske udfordringer i hverdagen og dækker behovet inden for de forskellige lægefaglige specialer. Til hver udgave er der tilknyttet en tema redaktion, som består af nøglepersoner inden for det relevante speciale.

Artikler i BestPractice er ikke nødvendigvis dækkende for redaktionens synspunkter, men indholdet er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning og fortolkning af forskningsresultater.

Faglig dialog mellem sundhedspersoner
Sundhedsperoner modtager meget information og materiale, som da skal bruge tid på at forholde sig til. En del informationer er sjældent tilpasset vedkommendes speciale eller dagligdag og bliver derfor ofte overset eller i bedste fald hurtigt skimmet igennem.

Målsætningen med BestPractice er i kort og overskuelig form at bidrage med erfaringsudveksling, der kan skabe debat og formidle best practices inden for en række specialer. Artikler i BestPractice magasiner er skrevet af sundhedspersoner til sundhedspersoner.

BestPractice finansieres gennem annoncer. Annoncørerne kan komme med forslag til artikler, men har ingen indflydelse på artiklernes indhold eller det redaktionelle arbejde.

Vi modtager gerne input og forslag til emner samt spørgsmål, som vedrører sundhedspersoners daglige arbejde Har du forslag, er du velkommen til at kontakte os på  info@bestprac.dk

Lægerne bag BestPractice
BestPractice udkommer i Danmark, Norge, Sverige og Finland indenfor forskellige specialer. I Danmark udkommer BestPractice indenfor følgende områder:

Almen medicin • Apoteket • Dermatologi • Gastroenterologi • Hæmatologi • Infektionsmedicin • Onkologi • Psykiatri/Neurologi • Reumatologi • Sygeplejersker i almen praksis • Urologi/gynækologi

Nedenstående er de lægefaglige redaktioner bag hvert speciale i Danmark.

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge