Pas på med reduceret AK-dosis

BestPractice | April 6, 2017 | Almen praksis

Pas på med reduceret AK-dosis

Det kan være fristende at indlede AK-behandling i reduceret dosis til eksempelvis ældre for at reducere blødningsrisikoen. Et er hensigten – noget andet er, hvordan det går patienterne.

Nye danske data har vist, hvordan det går en gruppe af ældre patienter – heraf flere med tidligere apopleksi og øget blødningsrisiko – hvis de behandles med reduceret NOAK-dosis sammenlignet med warfarin-behandling.

Hør Torben Bjerregaard Larsen gennemgå kriterierne for dosisreduktion ved NOAK-behandling, og hvordan det går patienterne.

#

Seneste nyheder

Mandlig infertilitet og risiko for diabetes – et registerbaseret studie
Mandlig infertilitet og risiko for diabetes – et registerbaseret studie
Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i...
Kaffe og type 2-diabetes – ny viden
Kaffe og type 2-diabetes – ny viden
Som Vidensråd for Forebyggelse omtaler i rapporten ”Kaffe, sundhed og...