Kombinationsbehandling med immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer

BestPractice | 4. Juni 2018 | ASCO 2018

Dr. Martin Reck fremlægger resultaterne fra IM150 og CHECKMATE 227 studierne, der belyser, livskvalitet og sikkerhed ved behandling af ikke-småcellet lungecancer med hhv. atezolizumab, kemoterapi  og  bevacizumab (IM150) samt kombinationen af nivolumab og ipilimumab CHECKMATE 227

#

Seneste nyheder

ASCO 2018
ASCO 2018
Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der...