Kombination af avelumab og loaratinib gir positive resultater ikke-småcellet lungecancer

BestPractice | 4. Juni 2018 | ASCO 2018

Hør Alice Shaw ved Massachusetts General Hospital Cancer Center fremlægge data fra JAVELIN Lung 101 studiet, hvor patienterne opnår en responsrate på 46% og øget behandlingstid på 7,5 måneder ved kombination af avelumab og loaratinib til patienter med lungecancer.

#

Seneste nyheder

ASCO 2018
ASCO 2018
Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der...