Flere nye interessante af CLL og CML

BestPractice | 5. Juni 2018 | ASCO 2018 | Hæmatologi

Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen, kommenterer på studier i KLL og KML, samt hårcelleleukemi. Til patienter med  kronisk lymfatisk leukæmi har kombinationsbehandliong af IIbrutinib og venetoclax vist at have meget god effekt. Til patienter med kronisk myeloid leukæmi er der fremlagt data for sammenligning mellem behandling med bosutinib og imatinib. Hør Bjørn Tore Gjertsen fremlægge resultaterne.

#

Seneste nyheder

ASCO 2018
ASCO 2018
Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der...