Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres

BestPractice | 5. Juni 2018 | ASCO 2018

Dette randomisserede fase III og non-inferiority studie viser, at systemisk behandling med sunitinib er sammenligneligt med kirurgisk behandling og efterfølgende medicinsk behandling hos patienter med primær metastatisk nyrecancer. Overlæge og urolog Daniel Heinrich ved Akershus Universitetsykehus, mener at studiets resultater nedføre, at langt flere patienter ikke skal opereres. Behovet for tværfaglig vurdering er øget, for å selektere de patienter, som fortsatt har brug for kirurgisk behandling. Klik og se hele interviewet med Daniel Heinrich om de kliniske implikationer.

#

Seneste nyheder

ASCO 2018
ASCO 2018
Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der...