Cirkulerende biomarkør kan måske forudsige effekt af behandlingen

BestPractice | 5. Juni 2018 | ASCO 2018

Karina Dahl Steffensen, Professor, overlæge ph.d., Onkologisk afdeling Vejle Sygehus, har tidligere publiceret data, der viste, at patienterne med metastaserende ovariecancer opnår en responsrate på 60 % ved behandling med PARP-hæmmer. I denne MEDtalk redegør hun for data, der antyder, at en cirkulerende biomarkør måske kan anvendes til at finde de patienter, der ikke responderer på PARP-hæmmer behandlingen.

#

Seneste nyheder

ASCO 2018
ASCO 2018
Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der...