29% reduceret risiko for sygdomsforværring eller død ved NSCLC

BestPractice | 4. Juni 2018 | ASCO 2018

Ved behandling af patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft med atezolizumab i kombination med kemoterapi sås en 29% reduceret risiko for sygdomsforværring eller død (PFS), sammenlignet med standardbehandlingen. Efter 12 måneder var PFS-raten 24,7% for patienter der blev behandlet med atezolizumab plus kemoterapi vs. 12% blandt patienter der alene modtog kemoterapi. Hør Robert M. Jotte, MD, PhD, Vanderbilt University Nashville, fremlægge resultaterne

#

Seneste nyheder

ASCO 2018
ASCO 2018
Hele foråret har mange onkologer spekuleret på, hvilke nyheder der...