Siden de biologiske lægemidler blev godkendt til behandling, har der været fokus på risiko for cancerudvikling hos patienter behandlet med disse lægemidler.

biosimilars

Ønsket om effektive lægemidler har været afgørende for at samfundet bruger store ressourcer på biologiske lægemidler - nu findes et alternativ: biosimilars.

Inden for reumatologien er brugen af begerebet: "kliniske prædiktionsmodel" begrænset. I praksis bruges de dog oftest kun som diagnostiske markører.

NK-celleaktivitet og effekt af kræftbehandling
comorbiditet ved psoriasis-artrit

Der er evidens for, at comorbiditet i forhold til hjerte-kar-sygdom og metabolisk syndrom er tilstede fem år inden psoriasisartrit-diagnosen stilles.

JAK-hæmmerne får betydning, ikke alene i forhold behandling af reumatoid artrit, men også i forhold til en række andre inflammatoriske sygdomme.

Biologiske lægemidler og risiko for cancer hos RA-patienter

Der har været stort fokus på de nye JAK-kinase hæmmere til RA-behandling. De har en hurtig indsættende virkning og en gunstig effekt på ACR-respons