Ledkirurgi ved RA

Der er sket en positiv udvikling for RA-patienter de seneste 15 år med faldende behov for ledkirurgi. Det skyldes sandsynligvis forbedret medicinsk behandling af RA i bred forstand, da der parallelt hermed er sket en stigning i ledkirurgi i generelbefolkningen.

Ultralyds-vejledt Synovialisbiopsi

Vi har i gruppen forfattet en ”state of the art” artikel, om hvor forskningen i synovialisvæv står nu, inkl. ultralyds-vejledte synovialisbiopsier

Formålet var at introducere tanken om, at knoglenydannelsen ved SpA måske kunne behandles som en fibrotisk sygdom med et anti-fibrotisk lægemiddel.

spondylartropati

Highlights fra EULAR

EULAR kongressen 2017 var mangfoldig med deltagelse af omkring 14.000 delegerede sundhedsfaglige, biologer, patientforeninger, patienter med flere.

JAK Inhibitorer til RA-behandling

Fremskridt i udviklingen indenfor molekylærbiologien og udviklingen af teknologien vedr. monoklonale antistoffer har betydet en revolution i udviklingen af RA-behandlingen.

Det er derfor ikke en systematisk gennemgang af alt det præsenterede, men nærmere et indblik i hvad Big Pharma er i gang med at udvikle.

#Seneste udgivelse