Overlæge Jan Oldenburg, Akershus Universitetssykehus, giver sit syn på nye resultater ved behandling af prostatacancer. Således giver abirateronacetat bedre overlevelse ved addiktiv behandling, men der blev også præsenteret interessante data på docetaxel/abirateronacetat versus strålebehandling. Hør Jan Oldenburgs vurdering.

blodbåren_smitte

Et eksempel på blodbåren smitte hos sundhedspersonale er ebolaepidemien i Vestafrika. Sundhedspersonales smitterisiko skønnes at være 21-32 gange øget

Nedsat hypoglykæmi ”awareness” er således den vigtigste risikomarkør for at opleve insulintilfælde; 10-15% vil have egentlig hypoglykæmi unawareness

insulinchok
sclerosehospital

Af specialevejledningen for neurologi fremgår det, at ved behov for specialiseret rehabilitering, så varetages denne rehabilitering på sclerosehospital

De første studier, der viste en sammenhæng mellem miRNA og ovariecancer, blev publiceret for ca. ti år siden.

US scanning ovariecancer

Glioblastom er den hyppigste og mest aggressive primære hjernetumor blandt voksne. I Danmark ses ca. 300 nye tilfælde pr. år, og incidensen er stigende