PAD-udredning

PAD-udredning: Påvis blodtryksforskel i arme og ben. Overvej henvisning til Karkirurgisk Afdeling, hvis der er amputationsrisiko, hvilesmerter, funktionstab eller tab af livskvalitet.

In a Danish nationwide cohort of patients with CD, the prevalence of perianal fistulas decreased in the period from 2010 to 2016. The reason for this needs further elucidation. Only half of the incident cases received biologicals, yet biological treatment was the main expenditure for the entire study population. Healthcare costs for pCF decreased during the study period, but are still high compared with non-pCF IBD patients.  

STAMPEDE studiet viser, at lokal strålebehandling ved metastatisk prostatacancer med lav sygdomsbyrde forbedrer overlevelsen. Ifølge Chris Parker, Clicical Oncologist, The Royl Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, UK understreger undersøgelsens resultater, at lokal stråleterapi i kombinations med medicinsk behandling bør være standardbehandling for mænd med oligometastatisk sygdom. For patienter med pelvic node positiv, men ikke-metastatisk sygdom (N1M0), kan kombination af lokal stråle- og medicinsk behandling være helbredende.  

Incidensen af venøs tromboemboli hos indlagte patienter med aktiv cancer er omkring syv gange højere end hos tilsvarende patienter, der ikke har cancer – og medfører betydelig forværring af prognosen. På ASH præsenterede Annie Young data, der viste, at oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reducerer riskoen for dyb venetrombose reducerer.

Fremlæggelsen af langtidsdate for behandling af myelomatose med Darzalex i kombination med lenalidomid og dexametason viser, at denne kombination er meget potent. Langtidsdata bekræfter således, ifølge Torben Plesner, de resultater, der allerede er opnået ved korttidsbehandling. Han peger desuden på, at nye data kan medføre, at kombinationen bliver førstevalg ved behandling af ældre patienter. Et andet muligt fremskridt bliver, hvis samme gode resultater kan opnås med subkutan behandling.

Modic forandringer skyldes ofte påvirkninger af discus og endeplader; i nogle tilfælde er årsagen måske følgevirkninger efter indtrængende mikroorganismer.

#Seneste udgivelse