Vaccination mod meningokoksygdom

Der er i dag virksomme vacciner mod fem af de seks N. meningitidis-grupper, som er årsag til IMS. Varigheden anslås til mellem seks måneder og fem år, hvorefter der er behov for en booster.

Slægtninge til FH-patienter

Det er vigtigt at finde slægtninge til patienter med FH og, at de hurtigt sættes i kolesterolsænkende-behandling. Samtidig viser undersøgelsen, at på trods af, at en stor del af patienterne var i statin-behandling, havde de en øget risiko for et kardiovaskulært event.

Dapagliflozin er nu dokumenteret kardiovaskulært sikkert. I en bred population af patienter med type 2-diabetes kan behandlingen reducere risikoen for kardiovaskulær død eller indlæggelse med hjertesvigt.

Apopleksipatienten med atrieflimren

semaglutid kan benyttes til hovedparten af patienterne med type 2-diabetes, samt at reduktionen i HbA1c, kropsvægt og forekomsten af specielt de gastrointestinale bivirkninger var uafhængige af diabetesvarigheden

Behandling af FH kan i dag gennemføres meget effektivt gennem en kombination af non-farmakologisk og farmakologisk intervention. Den primære farmakologiske behandling udgøres som tidligere af højeste tolererede statin-dosis eventuelt suppleret med ezetimibe.

Legionærsyge er klinisk en vanskelig diagnose, og udredningen vil som hovedregel foregå i hospitalsregi. Sygdommen må mistænkes ved behandlingssvigt af pneumoni med penicillin eller cefalosporiner.

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 24 • maj 2018
7. Årgång
  • Type 2-diabetes
  • KOL
  • Flåtbårne infektioner