Calmette-vaccinen mod tuberkulose træner det medfødte immunsystem

Calmette-vaccinen mod tuberkulose

BCG kan træne immunsystemet til øget beredskab mod en viral infektion, og samtidig er der indikation på, at denne træning er medieret af BCG vaccinens stimulation af det centrale cytokin IL-1beta.

Depression hos moderen øger risikoen for, at barnet udebliver fra en børne­undersøgelse med op til 16% og øger risikoen med op til 11% for ikke at opnå fuld vaccination

Livmoderhalskræftscreening

Uanset hvilke tekniske udfordringer valg af HPV analyse til screeningsbrug indeholder, forventes den molekylære HPV screening at medvirke til at reducere antallet af livmoderhalskræfttilfælde i forhold til den cellebaserede analyse, der benyttes i dag

MEST SETE MEDtalks

Vaccination mod tyfus

Vaccination mod tyfus

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Vaccination mod tyfus
Vaccination mod tyfus

Vaccination mod influenza hos rejsende

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_gl6zv1zcej videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Vaccination mod influenza hos rejsende
Vaccination mod influenza hos rejsende
Mundsvælgkræft

 Mundsvælgkræft kan dermed ende med at blive mere udbredt end livmoderhalskræft i Danmark - det forventes nu at ramme ca. 450 danskere årligt.

Der kan være indikation for vaccination af risikogrupper. Den øgede risiko kan for eksempel skyldes alder, erhvervseksposition, medicinske tilstande mm.

Vaccination mod influenza

Streptococcus pneumoniae – pneumokokker; den hyppigste årsag til bakteriel meningitis, lungebetændelse, mellemørebetændelse og en række luftvejsinfektioner

#Seneste udgivelse

Vaccination

Nr. 8 • aug 2017
11. årgang
  • MFR
  • Antibiotika
  • HPV
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Malaria

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 7:57

Rejsediarre

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 7:36

Rejsevaccination

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 7:03

Hepatitis A og B

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 7:03