Fibrotisk lungesygdom

Vores undersøgelse viste, at patienterne og deres ægtefæller havde behov for den palliative indsats i sygdommens sidste fase. De havde behov for at planlægge, hvor patienten ønskede at dø, og hvordan man ville sikre, at patienten undgik ubehag og smerter.

Kommunal KOL-rehabilitering

Fra ganske få studier, herunder den danske KOALA-database, tyder evidensen på, at der er ligeså gode effekter på fysisk formåen og livskvalitet af KOL-rehabilitering i kommunalt regi som i mere ressourcekrævende settings. Imidlertid er der flere og flere muligheder men også barrierer for at tilpasse træning til den enkelte borger/patients behov.

Almen praksis skal fremover i højere grad og tidligere i forløbet varetage kontrol og efterbehandling af patienter efter akut koronart syndrom. Dermed bliver den praktiserende læges rolle som tovholder afgørende tidligt i forløbet.

Apopleksipatienten med atrieflimren

Hvem skal vi vaccinere

Hvis man målrettet vaccinerer bestemte personer, kan man forøge effektiviteten dramatisk. Derfor bør man prioritere at vaccinere personer, som både i høj grad udsættes for smitte, og i høj grad vil bringe smitten videre til andre. Problemet er, at det er svært at identificere, hvem disse centrale personer er.

Arbejdsrelateret diabetes-stress

Undersøgelsen fremhæver arbejdsrelateret diabetes-stress som en hidtil overset, men alvorlig og betydningsfuld problemstilling blandt erhvervsaktive personer med type 1-diabetes. Arbejdsrelateret diabetes-stress kan påvirke både arbejdslivskvalitet og komplikationsprognose for personen med type 1-diabetes.

Alle de identificerede studier fandt en tilsvarende klinisk effekt hos voksne i fem dages behandling sammenholdt med minimum syv dages antibiotikabehandling for samfundserhvervet pneumoni. Det er dog ønskværdigt med flere studier på området, ikke mindst studier, som undersøger den optimale behandlingslængde (og dosis) for antibiotikabehandling af pneumoni i dansk almen praksis.