Almen praksis skal fremover i højere grad og tidligere i forløbet varetage kontrol og efterbehandling af patienter efter akut koronart syndrom. Dermed bliver den praktiserende læges rolle som tovholder afgørende tidligt i forløbet.

Hvem skal vi vaccinere

Hvis man målrettet vaccinerer bestemte personer, kan man forøge effektiviteten dramatisk. Derfor bør man prioritere at vaccinere personer, som både i høj grad udsættes for smitte, og i høj grad vil bringe smitten videre til andre. Problemet er, at det er svært at identificere, hvem disse centrale personer er.

Arbejdsrelateret diabetes-stress

Undersøgelsen fremhæver arbejdsrelateret diabetes-stress som en hidtil overset, men alvorlig og betydningsfuld problemstilling blandt erhvervsaktive personer med type 1-diabetes. Arbejdsrelateret diabetes-stress kan påvirke både arbejdslivskvalitet og komplikationsprognose for personen med type 1-diabetes.

Behandlingslængde for pneumoni i almen praksis

Alle de identificerede studier fandt en tilsvarende klinisk effekt hos voksne i fem dages behandling sammenholdt med minimum syv dages antibiotikabehandling for samfundserhvervet pneumoni. Det er dog ønskværdigt med flere studier på området, ikke mindst studier, som undersøger den optimale behandlingslængde (og dosis) for antibiotikabehandling af pneumoni i dansk almen praksis.

Kaffe og type 2-diabetes

Personer, der drikker fem kopper kaffe pr. dag, har 29% lavere risiko for at få type 2-diabetes sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe. For hver ekstra kop kaffe, man øger sit forbrug med, falder risikoen for type 2-diabetes med 6%.

På baggrund af ovenstående, kan liraglutid betragtes som velegnet mulig behandling af type 2-diabetespatienter med høj risiko for hjerte-kar-sygdom, som også har kronisk nyresygdom. Disse resultater er vigtige, da patienter med diabetes og nedsat nyrefunktion eller forhøjet albuminuri har en signifikant højere risiko for hjerte-kar-sygdom og død end diabetespatienter, der ikke har nyresygdom.