Arbejdsrelateret diabetes-stress

Undersøgelsen fremhæver arbejdsrelateret diabetes-stress som en hidtil overset, men alvorlig og betydningsfuld problemstilling blandt erhvervsaktive personer med type 1-diabetes. Arbejdsrelateret diabetes-stress kan påvirke både arbejdslivskvalitet og komplikationsprognose for personen med type 1-diabetes.

Behandlingslængde for pneumoni i almen praksis

Alle de identificerede studier fandt en tilsvarende klinisk effekt hos voksne i fem dages behandling sammenholdt med minimum syv dages antibiotikabehandling for samfundserhvervet pneumoni. Det er dog ønskværdigt med flere studier på området, ikke mindst studier, som undersøger den optimale behandlingslængde (og dosis) for antibiotikabehandling af pneumoni i dansk almen praksis.

Kaffe og type 2-diabetes

Personer, der drikker fem kopper kaffe pr. dag, har 29% lavere risiko for at få type 2-diabetes sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe. For hver ekstra kop kaffe, man øger sit forbrug med, falder risikoen for type 2-diabetes med 6%.

MEST SETE MEDtalks

Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient   Se hele webinar

Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrbmovm87j seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/saadan-vurderer-du-og-laegger-en-plan-for-din-kroniske-smertepatient/'>Se hele webinar
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter fortsat er i AK-behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c033uo6zcc.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c033uo6zcc seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c033uo6zcc/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter fortsat er i AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/opstart-af-ak-behandling-2/'>Se hele webinar
Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter fortsat er i AK-behandling

På baggrund af ovenstående, kan liraglutid betragtes som velegnet mulig behandling af type 2-diabetespatienter med høj risiko for hjerte-kar-sygdom, som også har kronisk nyresygdom. Disse resultater er vigtige, da patienter med diabetes og nedsat nyrefunktion eller forhøjet albuminuri har en signifikant højere risiko for hjerte-kar-sygdom og død end diabetespatienter, der ikke har nyresygdom.

Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)

LADA opfattes som en mellemform af type 1- og type 2-diabetes. Den autoimmune komponent understreges af det definitoriske krav om positiv GAD-antistof. Langt hovedparten vil blive insulinkrævende indenfor en kort årrække.

Evolution of survival and risk of relapse in Burkitt and young Hodgkin lymphoma patients

Almen praksis har allerede en central og stor betydning i håndteringen af patienter med benigne komplekse smerter, og derfor er der også stor bevågenhed herpå.

Faglig test

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 28 • maj 2019
8. Årgång
  • KOL
  • Diabetes
  • Komplekse benigne smerter
#

Sygeplejersken

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske