Telemonitorering af KOL-patienter udrulles i 2020 i et samarbejde mellem kommuner, læger og hospitaler. Det vil betyde, at sygeplejersken får fast kontakt med syge borgere.

GLP-1 er et tarmhormon, som passer med karakteristika vedtype 2-diabetes. Behandling med GLP-1-receptor agonister har nogle kliniske effekter såsom vægttab og reducering af systolisk blodtryk.

Faglig test om hjertesvigt: Test dig selv

Test din viden om hjertesvigt, og se hvilke svar du havde rigtige og forkerte.

I denne MEDtalk gennemgår Sten Madsbad hvilke farmakologiske lægemidler, du kan anvende til patienter med overvægt, og hvornår der er indikation herfor. Endvidere åbner han til et kig ud i den nære fremtid, hvor der er flere lovende lægemidler på vej, hvor der kan opnås et vægttab på mere end 20 kg.

Omkring 17% af befolkningen har et BMI over 30 og 3-5% har et BMI over 40. I denne MEDtalks fortæller overlæge Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, hvilken overvægtige der primært er i risiko, og hvorfor mange paradoksalt nok tager på i vægt, når de omlægger deres kost for at tabe vægt. Du kan også høre Sten Madbads bud på, hvilken kostændring, der potentiel kan give vægttab på 10-12 kg over et til tre år.

Kender du forskellen på GLP-1 og SGLT-2? Metformin er oftest 1. valg ved medicinsk behandling af type 2-diabetes, men hvilke patienter bør behandles med en GLP-1 receptor agonist eller en SGLT-2 inhibitor? Kan du skelne mellem de to grupper af lægemidler, som deler nogle farmakologiske virkninger men som også er forskellige? Test din viden - du kan se de rigtige svar sidst i testen. [gravityform id="25" title="true" description="false" tabindex="2"]

#Seneste udgivelse

Updates on COVID-19

Faglig test

Faglig test

Lægedage 2019

Lægedage 2019

Hvordan klarer du mødet med den...

Speaker: Juliane Dinesen

Spilletid: 3:52

Når svimmelhed og hovedpine er kardinalsymptomer...

Speaker: Grete Andersen

Spilletid: 5:14

Faglig dialog bedrer behandling af type...

Speaker: Jan Erik Henriksen

Spilletid: 4:07

Online uddannelse

Online uddannelse

#

Sygeplejersken

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske