Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%. Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer

hjertesvigt

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller der over.

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag verden over. Der er mange og meget forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. En af disse er arbejdsmiljø. Herunder er fysisk aktivitet på arbejde en af de mere paradoksale risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.

Hjerte Kar Sygdom

MEST SETE MEDtalks

Betydningen af søvn   Se hele webinar

Betydningen af søvn

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/iuna8e2j1w.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_iuna8e2j1w videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/iuna8e2j1w/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Betydningen af søvn&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/betydningen-af-soevn/'>Se hele webinar
Betydningen af søvn

Vaccination mod tyfus

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Vaccination mod tyfus
Vaccination mod tyfus

Vaccination mod influenza hos rejsende

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_gl6zv1zcej videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Vaccination mod influenza hos rejsende
Vaccination mod influenza hos rejsende

Spørgsmål om KOL fra dine kolleger

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/akt88kue0g.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_akt88kue0g videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Spørgsmål om KOL fra dine kolleger&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/nye-forenklede-retningslinjer-kol-behandling-2-2-2/'>Se hele webinar
Spørgsmål om KOL fra dine kolleger
resistenskar

Hypertension er associeret med remodellering af resistenskar, karakteriseret ved en øget media-til-lumen ratio, i både mennesker og dyremodeller anvendt i eksperimentelle hypertensionsstudier.

Daginkontinens hos børn er stadig en tabubelagt lidelse med følelser af skam og skyld hos både forældre og børn. Lidelsen betragtes som benign, men er psykologisk malign og giver anledning til stor psykisk belastning og lavt selvværd hos denne gruppe af børn.

Dagsinkontinens

Statiner er hyppigt anvendte lægemidler med en god bivirkningsprofil og anti-inflammatoriske effekter, hvorfor de er blevet undersøgt for deres antidepressive potentiale. 

Lyn quiz om Myelomatose

Kommende MEDtalkKommende MEDtalk

August 23, 2018 12:05

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Ole Snorgaard I Almen praksis, Sygeplejersken

TILMELD DIG HER

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 24 • maj 2018
7. Årgång
  • Type 2-diabetes
  • KOL
  • Flåtbårne infektioner
#

Sygeplejersken

Hannah Mønsted Skriver

Hannah Mønsted Skriver
konsultationssygeplejerske

Heidi Spillemose

Heidi Spillemose
konsultationssygeplejerske

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske