Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%. Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer …

hjertesvigt

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller der over. …

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag verden over. Der er mange og meget forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. En af disse er arbejdsmiljø. Herunder er fysisk aktivitet på arbejde en af de mere paradoksale risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. …

Hjerte Kar Sygdom

MEST SETE MEDtalks

Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom   Se hele webinar

Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-600x360.jpg 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-300x179.jpg 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-768x459.jpg 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-360x215.jpg 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/valg-af-behandling-naar-patienten-har-type-2-diabetes-og-hjertesygdom/'>Se hele webinar
resistenskar

Hypertension er associeret med remodellering af resistenskar, karakteriseret ved en øget media-til-lumen ratio, i både mennesker og dyremodeller anvendt i eksperimentelle hypertensionsstudier. …

Daginkontinens hos børn er stadig en tabubelagt lidelse med følelser af skam og skyld hos både forældre og børn. Lidelsen betragtes som benign, men er psykologisk malign og giver anledning til stor psykisk belastning og lavt selvværd hos denne gruppe af… …

Dagsinkontinens

Statiner er hyppigt anvendte lægemidler med en god bivirkningsprofil og anti-inflammatoriske effekter, hvorfor de er blevet undersøgt for deres antidepressive potentiale.  …

Lyn quiz om Myelomatose

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 24 • maj 2018
7. Årgång
  • Type 2-diabetes
  • KOL
  • Flåtbårne infektioner
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Betydningen af søvn

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 18:02

Nye forenklede retningslinjer for KOL-behandling

Speaker: Nina Godtfredsen

Spilletid: 27:26

Forekomst og behandling af kardiovaskulær sygdom...

Speaker: Jørgen Rungby

Spilletid: 20:50

#

Sygeplejersken

Hannah Mønsted Skriver

Hannah Mønsted Skriver
konsultationssygeplejerske

Heidi Spillemose

Heidi Spillemose
konsultationssygeplejerske

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske