HPV-relateret cancer

Vi ser kun toppen af isbjerget, når vi ser på antallet af cervix-cancer tilfælde hos kvinder på grund af et velfungerende screeningsprogram. Hvis antallet af screeningsforebyggede tilfælde af cervix-cancer tælles med, er byrden af HPV-forårsaget cancer ca. seks gange så høj for kvinder som for mænd. Det forebyggende potentiale af vaccinen er altså på nuværende tidspunkt størst hos kvinder, så vaccination af drenge vil primært bidrage til beskyttelse af kvinderne og sikre flokimmunitet, hvilket dermed også vil beskytte mændene.

BestPractice_hjertestop. Mand_tager_sig_til_brystet_pga_hjertestop

Det skønnes, at 5% af befolkningen over 75 år og 10% af de +85-årige har hjerteinsufficiens.

Nedsat livskvalitet ved hypothyreose

Læger og sygeplejersker i almen praksis må forventes at møde patienter med hypothyreose, der oplever nedsat livskvalitet, trods tal inden for referenceområdet på standardbehandlingen. Disse patienter kan efterspørge alternative behandlingsmuligheder.

Fibrotisk lungesygdom

Vores undersøgelse viste, at patienterne og deres ægtefæller havde behov for den palliative indsats i sygdommens sidste fase. De havde behov for at planlægge, hvor patienten ønskede at dø, og hvordan man ville sikre, at patienten undgik ubehag og smerter.

Kommunal KOL-rehabilitering

Fra ganske få studier, herunder den danske KOALA-database, tyder evidensen på, at der er ligeså gode effekter på fysisk formåen og livskvalitet af KOL-rehabilitering i kommunalt regi som i mere ressourcekrævende settings. Imidlertid er der flere og flere muligheder men også barrierer for at tilpasse træning til den enkelte borger/patients behov.

Almen praksis skal fremover i højere grad og tidligere i forløbet varetage kontrol og efterbehandling af patienter efter akut koronart syndrom. Dermed bliver den praktiserende læges rolle som tovholder afgørende tidligt i forløbet.

Faglig test

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken i almen praksis

Nr. 29 • september 2019
8. Årgång
  • Kræft
  • Lavt stofskifte
  • Influenza

Online uddannelse

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Hjertesvigt skolen: Optitrering af den medicinske...

Speaker: Morten Schou & Bo Gerdes

Spilletid: 2:59

Statinintolerans – praktiske råd til at...

Speaker: Berit Storgaard

Spilletid: 4:48

ECCO 2019: App til måling af...

Speaker: Pia Munkholm

Spilletid: 3:01

Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter...

Speaker: Dorthe Møller

Spilletid: 13:29

#

Sygeplejersken

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske