Antibiotikaresistente bakterier udgør et stigende behandlingsproblem, ikke bare ude i verden, men også herhjemme. Årsagen er velkendt: Vi bruger for meget antibiotika. Løsningen kender vi også: Vi skal reducere forbruget, især af de bredspektrede antibiotika – hver fjerde antibiotika- recept skal væk. Resistensudvikling er akilleshælen ved brugen af antibiotika. Når man anvender et stof ud over en vis grænse, opstår der hurtigt resistente bakteriestammer. En væsentlig årsag er, at de fleste antibiotika i deres oprindelse er naturpræparater. De produceres af svampe og jordbakterier i naturen og er mikroorganismernes primitive kampmidler, som de bruger mod hinanden i kampen for plads og overlevelse. Udsættelse for antibiotika avler modstrategier i form af resistensgener, som fører til udvikling af nye antibiotika og så videre. Læs hele artiklen

Erektil dysfunktion

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den enkeltes fysiske formåen, identitet og parforhold. Med denne artikel rettes fokus mod erektil dysfunktion (ED), som er et af de hyppigste seksuelle problemer blandt mænd. Artiklen kan forhåbentlig bidrage til, at sundhedsprofessionelle tager patienters seksualitet og sexliv op i konsultationen, når det har relevans og med respekt for patientens grænser og egne grænser. Læs hele artiklen

Seksualiteten hos mennesker med kronisk somatisk eller psykisk sygdom, handicaps og funktionsnedsættelser vil næsten altid være påvirket. Det vil hyppigt vise sig som seksuelle problemer og dysfunktioner. Med den tætte kontakt til patienten spiller sygeplejersken en central rolle i samtalen om seksualitet og seksuelle problemer. Det er en samtale, der blandt andet handler om at forebygge, udrede og håndtere seksuelle problemer, men også om at løfte den seksuelle trivsel. Seksualiteten kan desuden være en ressource, der kan trækkes på i krisetider. Det er et meget vigtigt, men ofte overset aspekt af behandlingen af patienter med kronisk sygdom. Læs hele artiklen

seksualitet
demens

Aldersrelateret blæredysfunktion med symptomer fra de nedre urinveje (engelsk: lower urinary tract symptoms = LUTS) er veldokumenteret hos både mænd og kvinder. Selv om LUTS kan have mange årsager, tyder data fra epidemiologiske, prækliniske og kliniske studier på, at aldersbetingede vaskulære forandringer i bækkenet kan være en vigtig bidragende faktor. Aldringsprocessen er forbundet med påvirket karfunktion, hvor forandringer er påvist både i en række basale mekanismer og i det intakte blodkar. Patofysiologisk er processen karakteriseret af generel dysfunktion af karrenes endothelbeklædning. Denne vaskulære aldring begynder tidligt i livet, og nedsat endothelfunktion kan påvises allerede inden 40-års alderen. En nær korrelation mellem kardiovaskulær sygdom og forekomsten af LUTS har kunnet påvises. Rygning er en velkendt vaskulær risikofaktor, som også er associeret til LUTS hos mennesker. Læs hele artiklen

Kvinder kommer i menopausen, når de gennemsnitligt er 51 år. I alderen 45-55 år er 95% af alle kvinder kommet i menopausen. Med nedgangen i østrogenproduktion tilkommer ofte symptomer fra det urogenitale område, herunder vandladningsproblemer efter menopausen. Vagina, blærebund og urethra er følsomme for østrogen, da epithelet alle steder indeholder østrogenreceptorer. Ved menopausen sker en nedgang i dækning af receptorerne med østrogen. Tilsammen benævnes tilstanden urogenital atrofi. Det kan resultere i symptomer som tørhed i vagina, kløe, dyspareuni og vandladningsgener. Vandladningsgenerne kan være urinvejsinfektion, smerter fra blære og urethra, overaktiv blære symptomer samt inkontinens. Læs hele artiklen

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendigt ved demens?

Allergi over for luftbårne allergener er et stigende sundhedsproblem, og er associeret med dårlig livskvalitet, primært forårsaget af øgede symptomer fra øvre og nedre luftveje. Ubehandlet allergi kan resultere i forværring af astmasymptomer, forværre allergisk rhinitis, såvel som at udvikle polypøs rhinosinusitis samt lede til forværring af atopisk dermatitis. Det er estimeret, at forbedret behandling af allergiske sygdomme i huden og i det respiratoriske system kan reducere de økonomiske omkostninger, som er forbundet med allergiske sygdomme. Priktest i huden er et vigtigt redskab ved diagnostik af allergi. Vores viden vedrørende forløbet af sensibilisering over for forskellige luftbårne allergener, pollen, dyrehår, støvmider og skimmelsvamp, er begrænset. Formålet med dette studie var at undersøge ændringerne i resultaterne af en priktest fra barndom til voksenalder i den samme population over en periode på 20 år. Læs hele artiklen

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Multifarmakologisk intervention ved Type 2-diabetes

Speaker: Søren Tang Knudsen

Spilletid: 07:09

Effekten af farmakologisk behandling

Speaker: Jens Meldgaard Bruun

Spilletid: 4:31

Motivation til vægttab

Speaker: Pia Müller

Spilletid: 5:49

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken

Nr. 21 • sep 2017
6. årgang
  • astma
  • diabetes
  • atrieflimren
#

Sygeplejersken

Hannah Mønsted Skriver

Hannah Mønsted Skriver
konsultationssygeplejerske

Heidi Spillemose

Heidi Spillemose
konsultationssygeplejerske

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske

Tina Dreyer

Tina Dreyer
projektsygeplejerske