Der er indtil videre kun to retrospektive kohortestudier, der har belyst graviditets-udfald hos kvinder med MCTD, og der er derfor behov for flere data på området.

Sammenfattende viser dette studie, at mtDNA CN-indholdet i perifere blodceller er betydelig nedsat hos RA-patienter og hos personer, der er stærkt disponerede til at få sygdommen. Yderligere har vi vist, at RA-risikomarkøren PTPN22(T) er associeret til et lavere mitokondrie indhold i leukocytter fra RA patienter, men ikke hos raske eller RA-prædisponerede personer. Disse fund tyder på, at ændringer i mitokondrie-funktionen kan være involveret i RA-patogenesen.

Ultralydsundersøgelse ved artritis urica

Ultralydsundersøgelse til diagnosticering og monitorering af patienter med artritis urica er et meget lovende redskab. I diagnostikken kan ultralyd hjælpe til at forbedre succesraten ved ledpunkturerne, og ved fravær af ledvæskeprøve kan ultralyd visualisere de klassiske forandringer ved artritis urica og derved være et hjælperedskab til mere sikker diagnostik. Monitoreringsmæssigt er ultralydsundersøgelse i stand til at vise reduktion i både inflammatoriske og strukturelle forandringer under behandling og derved give både patient og læge en bedre forståelse af patientens sygdomsload.

Vores studie tyder på, at behandling med TNFi blandt patienter med PsA og AS, men ikke med RA, øger risikoen for udvikling af neurologiske sygdomme som en sjælden bivirkning. Vi planlægger yderligere studier med andre kontrolgrupper og med data fra flere nordiske lande for at belyse det nærmere.

Vores studie viser, at ældre er signifikant underrepræsenteret i leddegigt- og artrose-RCT’er. Vores studie viser dog også, at kønsfordelingen, der inkluderes i RCT’er, er sammenlignelig med ”real-world evidence”. Det forhold, at for få ældre bliver inkluderet i RCT’er, giver grund til bekymring om, hvorvidt resultaterne for disse studier kan generaliseres til patienterne i klinisk praksis

Mand med nakkesmerter bagfra

Kroniske nakkesmerter

Stor smertespredning indtegnet på et kropsskema viser sammenhæng med depression, angst for bevægelse og nedsat nakkefunktion samt dårlig funktion af nakkens fleksor- og ekstensor-muskler. Til gengæld er der ikke sammenhæng med nakkebevægelighed og patientens sundhedsrelaterede livskvalitet.