Ultralydsundersøgelse ved artritis urica

Ultralydsundersøgelse til diagnosticering og monitorering af patienter med artritis urica er et meget lovende redskab. I diagnostikken kan ultralyd hjælpe til at forbedre succesraten ved ledpunkturerne, og ved fravær af ledvæskeprøve kan ultralyd visualisere de klassiske forandringer ved artritis urica og derved være et hjælperedskab til mere sikker diagnostik. Monitoreringsmæssigt er ultralydsundersøgelse i stand til at vise reduktion i både inflammatoriske og strukturelle forandringer under behandling og derved give både patient og læge en bedre forståelse af patientens sygdomsload.

Vores studie tyder på, at behandling med TNFi blandt patienter med PsA og AS, men ikke med RA, øger risikoen for udvikling af neurologiske sygdomme som en sjælden bivirkning. Vi planlægger yderligere studier med andre kontrolgrupper og med data fra flere nordiske lande for at belyse det nærmere.

Vores studie viser, at ældre er signifikant underrepræsenteret i leddegigt- og artrose-RCT’er. Vores studie viser dog også, at kønsfordelingen, der inkluderes i RCT’er, er sammenlignelig med ”real-world evidence”. Det forhold, at for få ældre bliver inkluderet i RCT’er, giver grund til bekymring om, hvorvidt resultaterne for disse studier kan generaliseres til patienterne i klinisk praksis

Mand med nakkesmerter bagfra

Kroniske nakkesmerter

Stor smertespredning indtegnet på et kropsskema viser sammenhæng med depression, angst for bevægelse og nedsat nakkefunktion samt dårlig funktion af nakkens fleksor- og ekstensor-muskler. Til gengæld er der ikke sammenhæng med nakkebevægelighed og patientens sundhedsrelaterede livskvalitet.

Fibromyalgi og epigenetik

Epigenetiske modifikationer kobler miljø og arv. Der er begyndende forklaringsmodeller for, hvorledes smertesystemets tilstand kan forandres gennem eksterne påvirkninger og måske være en af dispositionsfaktorerne for udvikling af kroniske smerter som eksempelvis fibromyalgi.

I et studie fra BSRBR-RA i Storbritannien var der ingen forskel i behovet for total hofte- eller knæalloplastik hos patienter med reumatoid artrit og behandlet med TNFi sammenlignet med propensity score matchede patienter, der er behandlet med konventionelle DMARDs alene.