Vores studie viser, at ældre er signifikant underrepræsenteret i leddegigt- og artrose-RCT’er. Vores studie viser dog også, at kønsfordelingen, der inkluderes i RCT’er, er sammenlignelig med ”real-world evidence”. Det forhold, at for få ældre bliver inkluderet i RCT’er, giver grund til bekymring om, hvorvidt resultaterne for disse studier kan generaliseres til patienterne i klinisk praksis

Mand med nakkesmerter bagfra

Kroniske nakkesmerter

Stor smertespredning indtegnet på et kropsskema viser sammenhæng med depression, angst for bevægelse og nedsat nakkefunktion samt dårlig funktion af nakkens fleksor- og ekstensor-muskler. Til gengæld er der ikke sammenhæng med nakkebevægelighed og patientens sundhedsrelaterede livskvalitet.

Fibromyalgi og epigenetik

Epigenetiske modifikationer kobler miljø og arv. Der er begyndende forklaringsmodeller for, hvorledes smertesystemets tilstand kan forandres gennem eksterne påvirkninger og måske være en af dispositionsfaktorerne for udvikling af kroniske smerter som eksempelvis fibromyalgi.

MEST SETE MEDtalks

Highlights fra EULAR

Highlights fra EULAR

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_66lclws15b videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Highlights fra EULAR
Highlights fra EULAR

Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrbmovm87j seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/saadan-vurderer-du-og-laegger-en-plan-for-din-kroniske-smertepatient/'>Se hele webinar
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

I et studie fra BSRBR-RA i Storbritannien var der ingen forskel i behovet for total hofte- eller knæalloplastik hos patienter med reumatoid artrit og behandlet med TNFi sammenlignet med propensity score matchede patienter, der er behandlet med konventionelle DMARDs alene.

Klassifikation af kroniske smerter

IASP håber, at inklusionen af kroniske smertetilstande i ICD-11 vil bidrage til en erkendelse af kroniske smerter som en sygdom og medvirke til øget adgang til relevant smertebehandling for patienter med kroniske smerter i hele verden. Indtil videre er det dog ICD-10, der bruges i Danmark.

Antistoffer mod citrullineret EBNA2 peptid har en høj sensitivitet og specificitet for RA. Da dette peptid kun forefindes i en bestemt EBV stamme, er det sandsynligt, at RA involverer infektion med denne eller en lignende EBV stamme.

Quiz om JAK-hæmmere

#Seneste udgivelse

Reumatologi

Nr. 45 • maj 2019
12. Årgang
  • Reumatoid artrit
  • Fibromyalgi
  • Gigt
#

Reumatologi

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin