Internettet kan lede til misforståelser og unødvendig belastning af patienter. Konsekvensen kan være, at patienter bliver mere syge, end de er i forvejen.

Patienter med på råd om nyt spørgeskema

I et forskningsprojekt undersøges det, hvilke forventninger og ønsker patienterne på Rygcenter Syddanmark har til det spørgeskema, de skal besvare, inden de kommer til udredning.

Reumatologiske irAE ved behandling med ICI’s forekommer med en frekvens på godt 5%. Reumatologiske irAE ligner oftest klinisk de klassiske reumatologiske tilstande - det vil sige oligo- og polyartritter, polymyalgia reumatica samt myalgier/artralgier

Immune checkpoint inhibitors

MEST SETE MEDtalks

Highlights fra EULAR

Highlights fra EULAR

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_66lclws15b videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Highlights fra EULAR
Highlights fra EULAR
Patienternes perspektiv på monitorering af RA-sygdomsaktivitet baseret på en telemedicinsk løsning

Monitorering af RA-sygdomsaktivitet

Generelt var patienterne positive overfor den telemedicinske konsultationsform, og formen blev betragtet som en fleksibel og ressourcebesparende løsning.

Projekt Åbent Ambulatorium

Åbent Ambulatorium er sammenligneligt med traditionel planlagt rutinekontrol i forhold til kliniske og psykologiske effektmål. Det er sikkert i forhold til sygdomskontrol, imødekommer patienternes behov for RA-kontrolbesøg, og patienterne er generelt tilfredse med systemet.

Projekt Åbent Ambulatorium

Ledkirurgi ved RA

Der er sket en positiv udvikling for RA-patienter de seneste 15 år med faldende behov for ledkirurgi. Det skyldes sandsynligvis forbedret medicinsk behandling af RA i bred forstand, da der parallelt hermed er sket en stigning i ledkirurgi i generelbefolkningen.

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 42 • august 2018
11. Årgang
  • ACPA som biomarkør
  • EULAR 2018
  • RA
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af RA med JAK-hæmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

eular 2017

#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin