Kjempecellearteritt (GCA) er den hyppigste av de systemiske vaskulittene. Forekomsten er høyest i befolkningsgrupper med skandinavisk opprinnelse. Det finnes ikke retningslinjer for bruk av billeddiagnostiske metoder ved GCA. I 2016 ble en gruppe av eksperter innen billeddiagnostikk ved GCA og Takayasu arteritt bedt av EULAR om å utarbeide de første Europeiske retningslinjer for bruk av billeddiagnostikk hos GCA-pasienter. Retningslinjer ble presentert i år både på EULAR i Madrid og på ACR i San Diego. 18 eksperter fra ti land i tillegg til to pasienter har i to møter utarbeidet 12 anbefalinger for bruk av billeddiagnostikk som er i tråd med publiserte data innen området. De diagnostiske metodene som ble evaluert inkluderte ultralyd, MR, CT-angiografi og PET-CT. I forkant av de to møtene ble en omfattende vurdering av den publiserte litteraturen gjennomført. Alle studiene ble evaluert og gradert ved bruk av PICO-formatet (Population, Intervention, Comparator, Outcome). Læs hele artiklen

Diagnosefase

Ordet stilstand kan lede tanken hen på en aktivitet som standser – eksempelvis et projekt eller en aktiekurs som stagnerer. Stilstand kan også være en oplevelse, man som menneske får, når livet pludselig skifter retning. Om den slags oplevelser siger man, at de er eksistentielle, hvilket refererer til, at man som menneske pludselig bliver sat i en situation, hvor man bliver opmærksom på de grundvilkår, som vores eksistens er omfattet af. Forstyrrelse af de eksistentielle vilkår kan opstå som følge af midlertidige situationer, som eksempelvis at gå igennem en diagnosefase. Men man er ofte ikke opmærksom på, at eksistentielle vilkår kan forstyrres i en sådan grad, at det kan opleves livsomvæltende, hvorved forstyrrelsen bliver medvirkende til at ændre en persons selvopfattelse og påvirke den måde, hvorpå man tænker og handler. Læs hele artiklen

Telemedicin RA (TeRA) er et netop afsluttet randomiseret kontrolleret studie, som har undersøgt effekten af telemedicinsk kontrol af sygdomsaktivitet ved rheumatoid arthritis (RA). Studiet udspringer fra Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og er udført i samarbejde med Reumatologisk Afdeling, Regionshospitalet, Silkeborg. Tæt sygdomskontrol er vigtig ved RA. Patienter med lav sygdomsaktivitet eller i remission skal således have kontrolleret sygdommen hver fjerde-sjette måned for at evaluere behandlingseffekten og imødegå varig ledskade, nedsat funktionsniveau og livskvalitet. Med den nuværende demografiske udvikling forventes det, at prævalensen af RA vil stige i de kommende år, og dette vil medføre et stort ressourcetræk på sundhedsvæsnet. Hvis kvaliteten af RA-behandlingen ikke skal falde, vil det derfor fremover være nødvendigt at gå nye veje og finde alternativer til konventionel ambulant kontrol af sygdomsaktivitet ved RA, eksempelvis via telemedicinske løsninger. Læs hele artiklen

telemedicin TeRA
Præparater Rettet Mod Tnf

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme. Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlige sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever betydelige daglige symptomer, der påvirker deres daglige aktiviteter, uddannelse, sociale og arbejdsliv. Disse sygdomme er livslange og rammer livskvaliteten for både patienten og dennes familie. Præparater rettet mod TNF-α (TNF-α inhibitorer) har de sidste årtier været en hjørnesten i behandling af svær kronisk inflammatorisk sygdom. De hæmmer funktionen af det inflammations-inducerende cytokin (TNF-α) og bryder dermed inflammationskaskaden. En betydelig andel af patienterne responderer dog ikke på behandlingen. Derudover kan præparaterne skade patienterne. Det er både belastende for den enkelte patient og en samfundsøkonomisk udfordring. Ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgør de årlige udgifter til biologiske lægemidler

Reumatoid artrit (RA) er karakteriseret ved synovial inflammation i leddene, hvilket kan føre til nedbrydning af leddet. De reumatologiske manifestationer er en konsekvens af et kronisk aktiveret immunsystem. Både pro-inflammatoriske cytokiner såsom tumour necrosis factor (TNF), interleukin (LI)-6, IL-8, GM-CSF, IL-1 og det anti-inflammatoriske cytokin IL-10 er involveret i det aktiverede immunsystem. TNFα er en del af TNF familien, der blandt andet regulerer det immune og inflammatoriske respons.  TNF-α blev i 1980’erne identificeret som en prominent aktør i RA. I løbet af de seneste årtier har tilgængeligheden af TNF inhibitorer (anti-TNF) forbedret behandlingen af RA-patienter. Desværre har kun 60-70% af patienterne en god/moderat god effekt af anti-TNF behandling. Læs hele artiklen

effekt af anti-TNF behandling

Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter og er ofte forbundet med højere smerteintensitet, større grad af funktionsbesvær, øget forbrug af analgetika og sundhedsydelser, samt ringere effekt af behandlingen. Derfor kan præcis viden om forekomst eller fravær af psykiske lidelser muliggøre rettidig, passende og individualiseret behandling. Epidemiologiske studier har vist en forekomst af eksempelvis svær depression på mere end 50% hos patienter med kroniske smerter. Fortolkningen af sådanne resultater er imidlertid vanskelig, da forekomsten af psykiske lidelser ofte er vurderet ved brug af ét eller flere selv-rapporterede spørgeskemaer og ikke på baggrund af en klinisk vurderet ICD-10 diagnose. Forekomsten af psykiske lidelser baseret alene på spørgeskemaer overestimeres formentlig i disse studier på grund af det store overlap mellem somatiske symptomer (for eksempel søvnforstyrrelser og ændring i energiniveau), som ses ved såvel kroniske smerter som en række psykiske lidelser. Læs hele artiklen

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af RA med JAK-hæmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

Ny tabletbehandling til reumatoid artrit

Speaker: Tore Kvien

Spilletid: 12:58

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 40 • februar 2018
11. Årgang
  • Kæmpecelle arteritis
  • Reumatoid artrit
  • Tidlig rygsøjlegigt

eular 2017

#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor