Antifosfolipid syndrom medfører trombotiske hændelser og obstetriske komplikationer. Vi belyser her fordele ved kombinationsbehandling samt klarlægger indikationer og vejledning i behandling.

Compliance kan forbedres hos patienter med reumatoid artritis. Det kræver at lægerne giver mere ensartet information til patienterne, god dialog og at der lyttes til patienternes oplevelser med mere.

Langvarige smerter i bevægeapparatet er forandringer i kroppens smertehæmmendefunktioner, som undersøges ved hjælp af den såkaldte ”smerte-inhiberer-smerte”-metode.

Når den medicinske behandling er tilstrækkelig, kan værdien blive større ved, at vi, sammen med patienten, også har fokus patientens egne oplevelser - den hele patient.

I et nyligt publiceret head to head-studie sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit.

Den fem-årige incidensrate af ledkirurgi i PsA har ikke ændret sig væsentligt i perioden 1996-2012, og i denne periode forblev risikoen dobbelt så høj som hos raske.

Quiz om JAK-hæmmere

#Seneste udgivelse

Reumatologi

Nr. 1 • februar 2020
13. Årgang
  • PRO
  • Antifosfolipid syndrom
  • Behandlings-compliance

Updates on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Er kronisk benign smerte et problem?

Speaker: Nina Kvorning

Spilletid: 4:36

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Reumatologi

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin