Ledkirurgi ved RA

Der er sket en positiv udvikling for RA-patienter de seneste 15 år med faldende behov for ledkirurgi. Det skyldes sandsynligvis forbedret medicinsk behandling af RA i bred forstand, da der parallelt hermed er sket en stigning i ledkirurgi i generelbefolkningen.

Der er en velkendt genetisk faktor ved udviklingen af RA, men formentlig kan også det autoimmune og inflammatoriske aspekt af den maternelle sygdom spille en rolle, såvel som det intrauterine miljø.

Klinisk anvendelse af ACPA som biomarkør

ACPA kan anvendes som markør for aggressiv sygdomsudvikling ved leddegigt

Rheumatoid Arthritis Og Kardiovaskulaer

Targeteret behandling af reumatoid artrit

Vores stigende viden om immunologien ved inflammatoriske gigtsygdomme gør, at vi på sigt bliver bedre til at underinddele patienter i forskellige fænotypiske grupper ud fra immunologiske parametre og effekten af behandlingen.

Noget af det værste, man kan komme ud for som forsker, er ved vejs ende at stå med et resultat, som afstedkommer et ”nå” ved den videnskabelige bedømmelse. Arbejdet med protokol, indsamling af data, skrivning af manuskript – og i værste fald: En række patienters deltagelse med tid og prøver, kan alt sammen være om ikke forgæves, så dog relativt overflødigt, hvis hypotesen bygger på den falske antagelse, at evidensen ikke foreligger på dette område. Processen omkring forberedelse til et projekt kan ikke fastlægges i alle detaljer, men en stor del af den drejer sig om at sikre grundlaget via litteratursøgning og anden forberedelse, herunder gennemsøgning af tilgængelige databaser som clinicaltrials.gov for relevante igangværende studier. Alt dette har fået et navn, som afspejler det negative resultat, hvis man ikke har sikret sig ved forberedelsen: ”Waste”1, 2; alene betegnelsen bringer kuldegysning frem hos enhver aktiv forsker. I lighed med god klinisk…

Spondylartritis (SpA) omfatter en gruppe kroniske inflammatoriske sygdomme, der debuterer før 45-års alderen og er karakteriseret af smerter og stivhed i rygsøjlen. 

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 42 • august 2018
11. Årgang
  • ACPA som biomarkør
  • EULAR 2018
  • RA
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af RA med JAK-hæmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

Ny tabletbehandling til reumatoid artrit

Speaker: Tore Kvien

Spilletid: 12:58

eular 2017

#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor