Der har i de senere år været betydelig videnskabelig interesse for komorbiditet ved marginal parodontitis, og der er herved opnået en stigende grad af dokumentation for en sammenhæng med en række medicinske sygdomme, hvoraf flere har stor udbredelse.  Budskabet om de nævnte sammenhænge kan medvirke til at udbygge forståelsen af marginal parodontitis som en sygdom med systemiske komplikationer, og det er vigtigt, at dette når ud til dem, der er ansvarlige for behandlingen af de pågældende medicinske sygdomme. Derfor har vi tidligere publiceret oversigtsartikler om emnet, og for en dybere tilgang henvises til disse artikler. De væsentligste af de nævnte medicinske sygdomme er type 2-diabetes, kardiovaskulær sygdom og reumatoid artrit (RA), men også neurodegenerative sygdomme som Alzheimers og Parkinsons sygdom er relateret til marginal parodontitis, hvilket dog ikke vil blive nærmere omtalt i denne artikel. Læs hele artiklen

Psoriasisartrit Psa

Psoriasisartrit (PsA) er en kronisk inflammatorisk sygdom, som forekommer hos op til 30% af patienter med psoriasis. PsA er karakteriseret ved perifer og/eller aksial ledinflammation, enthesit, daktylit og psoriatisk negleinvolvering. Derudover er PsA associeret med række alvorlige komorbiditeter, herunder kardiovaskulær sygdom, diabetes og depression. Over 50% af patienterne med PsA har mere end én komorbiditet. Behandling med anti-TNF har vist sig effektiv ved PsA, men har desværre kun effekt for lidt over halvdelen af patienterne. Formålet med dette studie var at undersøge, om forekomst af alvorlige komorbiditeter var associeret med sygdomsaktivitet, behandlingsrespons og lægemiddeloverlevelse hos patienter med PsA.  Læs hele artiklen

Forekomsten af kardiovaskulær sygdom er hyppig hos patienter, der lider af rheumatoid artritis (RA). En nyere publikation på dette område viser, at iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er en mulig extra-artikulær manifestation ved RA. Et større svensk studie viser samtidig, at den øgede risiko for at udvikle hjertesvigt ikke altid skyldes øget forekomst af iskæmisk hjertesygdom. Non-iskæmisk hjertesvigt synes associeret med RA-sværhedsgraden, hvilket understreger den mulige sammenhænge mellem de autoimmune processer og risikoen for hjertesvigt. Formålet med de følgende studier var at undersøge prævalensen af hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom før RA-diagnosen samt incidensen af disse sygdomme efter RA-diagnosen hos den danske RA-population over en 21-årig periode. Læs hele artiklen

Rheumatoid Arthritis Og Kardiovaskulaer
Spondylartrit Billed-Diagnostik

Hos de fleste patienter med tidlig aksial spondyloartritis (SpA) er aktive inflammatoriske forandringer ved sacroiliacaleddene (SI-leddene) debutfund med karakteristiske baldesmerter og/eller lave lændesmerter. Magnetisk resonans (MR) scanning vil typisk vise knoglemarvsødem ved SI-leddene, og forandringerne er ofte associeret med vævstype HLA-B27 samt eventuelt forhøjet CRP. Den tidlige SpA-diagnose stilles sædvanligvis på basis af såvel kliniske som biokemiske og radiologiske fund, der skal passe sammen. Der er betydelig symptomoverlap mellem inflammatoriske og mekaniske/degenerativt betingede rygsmerter, og det kan være vanskeligt at opnå en sikker, tidlig diagnostik ved klinisk undersøgelse, idet de dybtliggende SI-led er vanskelige at bedømme. Læs hele artiklen

Kjempecellearteritt (GCA) er den hyppigste av de systemiske vaskulittene. Forekomsten er høyest i befolkningsgrupper med skandinavisk opprinnelse. Det finnes ikke retningslinjer for bruk av billeddiagnostiske metoder ved GCA. I 2016 ble en gruppe av eksperter innen billeddiagnostikk ved GCA og Takayasu arteritt bedt av EULAR om å utarbeide de første Europeiske retningslinjer for bruk av billeddiagnostikk hos GCA-pasienter. Retningslinjer ble presentert i år både på EULAR i Madrid og på ACR i San Diego. 18 eksperter fra ti land i tillegg til to pasienter har i to møter utarbeidet 12 anbefalinger for bruk av billeddiagnostikk som er i tråd med publiserte data innen området. De diagnostiske metodene som ble evaluert inkluderte ultralyd, MR, CT-angiografi og PET-CT. I forkant av de to møtene ble en omfattende vurdering av den publiserte litteraturen gjennomført. Alle studiene ble evaluert og gradert ved bruk av PICO-formatet (Population, Intervention, Comparator, Outcome). Læs hele artiklen

kjempecellearteritt

Ordet stilstand kan lede tanken hen på en aktivitet som standser – eksempelvis et projekt eller en aktiekurs som stagnerer. Stilstand kan også være en oplevelse, man som menneske får, når livet pludselig skifter retning. Om den slags oplevelser siger man, at de er eksistentielle, hvilket refererer til, at man som menneske pludselig bliver sat i en situation, hvor man bliver opmærksom på de grundvilkår, som vores eksistens er omfattet af. Forstyrrelse af de eksistentielle vilkår kan opstå som følge af midlertidige situationer, som eksempelvis at gå igennem en diagnosefase. Men man er ofte ikke opmærksom på, at eksistentielle vilkår kan forstyrres i en sådan grad, at det kan opleves livsomvæltende, hvorved forstyrrelsen bliver medvirkende til at ændre en persons selvopfattelse og påvirke den måde, hvorpå man tænker og handler. Læs hele artiklen

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af RA med JAK-hæmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

Ny tabletbehandling til reumatoid artrit

Speaker: Tore Kvien

Spilletid: 12:58

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 40 • februar 2018
11. Årgang
  • Kæmpecelle arteritis
  • Reumatoid artrit
  • Tidlig rygsøjlegigt

eular 2017

#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor