Når den medicinske behandling er tilstrækkelig, kan værdien blive større ved, at vi, sammen med patienten, også har fokus patientens egne oplevelser - den hele patient.

I et nyligt publiceret head to head-studie sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit.

Den fem-årige incidensrate af ledkirurgi i PsA har ikke ændret sig væsentligt i perioden 1996-2012, og i denne periode forblev risikoen dobbelt så høj som hos raske.

Aknebehandling uden antibiotika

I studiet “Metabolimics in juvenile onset SLE: identifying new biomarkers to predict cardiovascular risk”, har en gruppe forskere, herunder lægen George Robinson fra University College London, undersøgt hvorvidt lipoproteinet ApoB:A1 kan være med til at prædiktere kardiovaskulære sygdomme hos lupus-patienter med tidlig sygdomsdebut (JSLE). Studiet viser lovende resultater, idet forskerne har fundet, at ApoB:A1-ratioen kan identificeres som en stærk biomarkør for JSLE-patienter indikerende høj eller lav CVR i den undersøgte kohorte. Studiets resultater er blevet fremlagt på EULAR 2019. Konklusionerne er dog afgrænset til den engelske kohorte, understreger George Robinson, idet biomarkøren mangler at blive valideret i andre kohorter: ”På det kardiovaskulære område har ApoB:A1-ratio vundet frem som biomarkør, men i forhold til lupus er det et forholdsvist nyt område. Studiet kan derfor bruges til at generalisere til andre studier, men metoden skal prøves af i andre kohortestudier, før den vil kunne anvendes i klinikken i forhold til patienter med…

RA-patienterne har en signifikant forbedring af deres symptomer allerede efter 24 uger i behandling med upadacitinib. Dette resultat fremviste professor Mark Genovese fra Stanford, ved dette års EULAR-konference.  Resultaterne kommer fra det 60 uger lange SELECT-BEYOND studie: ”Upadacitinib in Patients With Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Biological DMARDs: Results at 60 Weeks From the SELECT-BEYOND Study”. “Formålet med studiet var at undersøge effektiviteten og sikkerheden af upadacitinib hos patienter med aktiv RA, der har vist utilstrækkelig respons på biologiske DMARDs”, udtaler Mark Genovese.  Patienterne blev behandlet med enten 15 mg eller 30 mg upadacitinib, og effekten var stort set ens for de grupper. Ved studiets afslutning var ACR20 77% for UPA 15-gruppen og 84% for UPA 30 mg-gruppen. For ACR 50 var det henholdsvis 52% (UPA 15 mg) og 61% (UPA 30 mg), hvorimod ACR70 var 33% (UPA 15 mg) og 42% (UPA 30 mg). Bivirkninger efter…

RA

Ny biomarkør for kollagen type X

Vores resultater understøtter, at kollagen type X-omsætning, målt ved hjælp af Col10neo, er associeret med radiografisk knæ-OA. Resultaterne viser også, at Col10 målinger i blod potentielt kan bruges som diagnostisk markør i fremtiden, og kan hjælpe med til at få en bedre forståelse af rollen som hypertrofiske chondrocytter i patogenesen af OA.

Quiz om JAK-hæmmere

#Seneste udgivelse

Reumatologi

Nr. 47 • november 2019
12. Årgang
  • Psoriasis artrit
  • IL-20 cytokin-familien
  • Mixed connective tissue disease
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Er kronisk benign smerte et problem?

Speaker: Nina Kvorning

Spilletid: 4:36

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Reumatologi

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin