Irritabel Tyktarm (IBS)

Spiller tarmbakterier en rolle ved gigt?

Et stadigt stigende antal studier påviser en association mellem tarmbakterier og immunmedieret sygdomme. Årsagssammenhængen kendes ikke - og er formentlig kompleks, men hvis tarmen viser sig at være arnestedet for udviklingen af flere reumatologiske lidelser, kan denne nye viden potentielt revolutionere den nuværende anti-reumatiske behandling.

Blandt 1750 danske PsA-patienter fulgt i perioden 2000-2015 i det nationale DANBIO register observerede vi et markant ringere udbytte af TNF hæmmer behandling hos kvinder end mænd. Kvinder havde værre patient-rapporteret symptombyrde, funktionsniveau, rygeadfærd og co-morbiditets profil end mænd, når de påbegyndte behandling.

Kvinder med RA

Identiteter knyttet til sygdom, moderskab og arbejdsliv er tre internt afhængige, fleksible og konkurrerende identiteter. Identitet knyttet til arbejdslivet og moderskab er konkurrerende identiteter, hvor arbejdslivsidentitet prioriteres højest, efterfulgt af identitet knyttet til moderskab.

MEST SETE MEDtalks

Highlights fra EULAR

Highlights fra EULAR

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_66lclws15b videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Highlights fra EULAR
Highlights fra EULAR

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjaelden-sygdom-der-kan-forveksles-med-kol-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma

Behandling af patienter med kronisk benign smerte

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrbmovm87j seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Behandling af patienter med kronisk benign smerte&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-af-patienter-med-kronisk-benign-smerte/'>Se hele webinar
Behandling af patienter med kronisk benign smerte

Kroniske non-maligne smertepatienter har større sandsynlighed for at opleve problemer med sexlivet, og det ser ud til, at især langvarig opioidbehandling yderligere forværrer den negative indvirkning på sexlivet.

Peptidet er nu afprøvet i endnu en musemodel (collagen induced arthritis, CIA), hvor det ser ud til at virke på højde med gængse behandlingsregimer som methotrexat og TNF-alfa-hæmmere. Peptidet er desuden testet i en model for den autoimmune sygdom multipel sklerose, hvor der ligeledes er lovende resultater.

Komorbiditet og RA

Resultaterne af vores undersøgelse viste, at det indledende RA behandlingsrespons vurderet ved DAS28-CRP var signifikant dårligere blandt RA-patienter med thyreoideasygdomme og andre diagnosticerede autoimmune sygdomme sammenlignet med patienter med isoleret RA.

Quiz om JAK-hæmmere

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 43 • november 2018
11. Årgang
  • Autoimmune sygdomme
  • Smerter og gigt
  • Reumatoid artrit
#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin