Klinisk anvendelse af ACPA som biomarkør

ACPA kan anvendes som markør for aggressiv sygdomsudvikling ved leddegigt …

Rheumatoid Arthritis Og Kardiovaskulaer

Targeteret behandling af reumatoid artrit

Vores stigende viden om immunologien ved inflammatoriske gigtsygdomme gør, at vi på sigt bliver bedre til at underinddele patienter i forskellige fænotypiske grupper ud fra immunologiske parametre og effekten af behandlingen. …

Noget af det værste, man kan komme ud for som forsker, er ved vejs ende at stå med et resultat, som afstedkommer et ”nå” ved den videnskabelige bedømmelse. Arbejdet med protokol, indsamling af data, skrivning af manuskript – og i… …

Spondylartritis

Spondylartritis (SpA) omfatter en gruppe kroniske inflammatoriske sygdomme, der debuterer før 45-års alderen og er karakteriseret af smerter og stivhed i rygsøjlen.  …

Tim Bongartzs undersøgte lymfomer hos RA-patienter i en meta-analyse af randominiserede studier, som viste, at RA-patienter behandlet med infliximab eller adalimumab havde tre gange øget risiko for kræft sammenlignet med placebogruppen. …

lymfomer hos RA-patienter

Der har i de senere år været betydelig videnskabelig interesse for komorbiditet ved marginal parodontitis, og der er herved opnået en stigende grad af dokumentation for en sammenhæng med en række medicinske sygdomme, hvoraf flere har stor udbredelse.  …

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 41 • maj 2018
11. Årgang
  • Spondylartritis
  • Psoriasisartrit
  • Rheumatoid artritis
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af RA med JAK-hæmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

Ny tabletbehandling til reumatoid artrit

Speaker: Tore Kvien

Spilletid: 12:58

eular 2017

#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor