Kroniske non-maligne smertepatienter har større sandsynlighed for at opleve problemer med sexlivet, og det ser ud til, at især langvarig opioidbehandling yderligere forværrer den negative indvirkning på sexlivet.

Peptidet er nu afprøvet i endnu en musemodel (collagen induced arthritis, CIA), hvor det ser ud til at virke på højde med gængse behandlingsregimer som methotrexat og TNF-alfa-hæmmere. Peptidet er desuden testet i en model for den autoimmune sygdom multipel sklerose, hvor der ligeledes er lovende resultater.

Komorbiditet og RA

Resultaterne af vores undersøgelse viste, at det indledende RA behandlingsrespons vurderet ved DAS28-CRP var signifikant dårligere blandt RA-patienter med thyreoideasygdomme og andre diagnosticerede autoimmune sygdomme sammenlignet med patienter med isoleret RA.

MEST SETE MEDtalks

 

Behandling af RA med JAK-hæmere - Kliniske erfaringer med fokus på tofacitinib   Se hele webinar

Behandling af RA med JAK-hæmere – Kliniske erfaringer med fokus på tofacitinib

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/346gh11nsi.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_346gh11nsi videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling af RA med JAK-hæmere - Kliniske erfaringer med fokus på tofacitinib&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-ra-jak-haemere-kliniske-erfaringer-fokus-paa-tofacitinib/'>Se hele webinar
Behandling af RA med JAK-hæmere

Highlights fra EULAR

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_66lclws15b videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Highlights fra EULAR
Highlights fra EULAR

Nyt fra verdens smertekongres

Med ca. 5200 deltagere fra 96 lande afholdte det Internationale Smerteforsker Selskab (IASP) den 17. verdenskongres, denne gang i Boston, USA. Med 15 key-note taler, 70 workshops med hver tre-fire indlæg, og mere end 3000 poster-præsentationer blev områdets nyeste viden i rigt mål præsenteret. IASP er et interdisciplinært selskab med 7500 medlemmer i 136 lande, der beskæftiger sig med smerteforskning og -behandling.

Psykologisk behandling af fibromyalgi

Psykologisk behandling af fibromyalgi synes på den korte bane at kunne sidestilles med den smertelindrende effekt af nyere stoffer som Pregabalin, mens den psykologiske behandling derudover har langtidseffekter på smerteoplevelse, funktionsniveau, livskvalitet og arbejdsevne indtil op til flere år efter behandlingen er gennemført.

PD-L1 ekspression og immunterapi af NSCLC

Smerter og gigtsygdomme

The 37th Scandinavian Congress of Rheumatology i Helsinki viste, at der er en øget interesse for smerteområdet inden for reumatologien, hvilket er godt både for patienterne, men også som motivation for at intensivere smerteforskningen inden for området.

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 43 • november 2018
11. Årgang
  • Autoimmune sygdomme
  • Smerter og gigt
  • Reumatoid artrit
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af RA med JAK-hæmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin