residualsymptomer

Behandling af voksne med ADHD

ADHD er en neurologisk, arvelig forstyrrelse, som er til stede hele livet og fortsætter til alderdommen. Den signifikant negative psykosociale effekt og den høje forekomst af komorbide lidelser er en stor belastning for den enkelte patient. Derudover medfører udiagnosticeret og ubehandlet ADHD en betydelig økonomisk byrde for samfundet. Behandlingen bør bestå af både psykoedukation, medicinsk behandling og kognitiv terapi.

Depression and stress

DNA methylation is an important mechanism that translates stress effects into increased vulnerability to stress-induced behavioral consequences and depression. The study of gene-specific changes in DNA methylation in response to stress and to antidepressant drugs can provide new important information regarding depression neurobiology and its treatment.

Migrænebehandlinger rettet mod CGRP-signalering

Mens der stadig er meget at lære om, hvordan CGRP-signalering i trigeminus ganglionet bidrager til migræneangreb, har forskningen allerede givet grundlag for udviklingen af effektive lægemidler, der behandler denne signalvej. Dette er en milepæl for migrænepatienter, og disse nye antistoffer giver håb til millioner af migrænepatienter om en bedre hverdag med effektiv profylakse.

Nedsat livskvalitet ved hypothyreose

Læger og sygeplejersker i almen praksis må forventes at møde patienter med hypothyreose, der oplever nedsat livskvalitet, trods tal inden for referenceområdet på standardbehandlingen. Disse patienter kan efterspørge alternative behandlingsmuligheder.

Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

Disse to konsensus-dokumenter indeholder evidensbaserede og ekspert-vedtagne guidelines til klinikere, der skal håndtere migræne hos fertile kvinder, som anvender hormonbehandling.