Nedsat livskvalitet ved hypothyreose

Læger og sygeplejersker i almen praksis må forventes at møde patienter med hypothyreose, der oplever nedsat livskvalitet, trods tal inden for referenceområdet på standardbehandlingen. Disse patienter kan efterspørge alternative behandlingsmuligheder.

Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

Disse to konsensus-dokumenter indeholder evidensbaserede og ekspert-vedtagne guidelines til klinikere, der skal håndtere migræne hos fertile kvinder, som anvender hormonbehandling.

Projekt Åbent Ambulatorium

Unges identitet og selvbillede ved ADHD

ADHD-diagnosen er præget af negative stereotyper, der påvirker et ungt menneske, når de placeres i denne kategori. Sjældent fremhæves de positive aspekter ved diagnosen såsom øget initiativ eller entreprenørskab. De unges funktionsniveau i forhold til skole og læring - og det syn, som de havde på sig selv i forhold til dette, havde en betydning for, hvad det betød for dem at få at vide, at de havde opmærksomhedsproblemer.

Behandlingsresistent depression

Behandlingsresistent depression forekommer hyppigt i Danmark. Vi foreslår, at der foretages flere studier af risikofaktorer for at udvikle behandlingsresistens, som kan bidrage til at belyse mekanismerne bag og identificere patienter, som har høj risiko.

Varme eksekutive funktionsvanskeligheder synes at være forbundet med øget tilbøjelighed til at opleve psykotiske symptomer. Da psykotiske symptomer er stærkt forbundet med senere udvikling af svær psykisk lidelse, kan varme eksekutive funktionsvanskeligheder være en kognitiv risikomarkør for svære psykiske lidelser.