overlevelsestid

antidepressiv medicin

Mange er i langvarig antidepressiv behandling, som bestemt kan være velindiceret. Det er dog vigtigt mindst én gang om året at overveje, om seponering er hensigtsmæssig. …

Personlighedsforstyrrelse

Personlighedsforstyrrelse kan betragtes som et folkesundhedsproblem, der skønnes at påvirke omtrent en tiendedel af almenbefolkningen, ca. halvdelen af alle psykiatriske patienter, omtrent hver fjerde patient i almen praksis og størstedelen af stof- og alkoholmisbrugere.  …

Der er fællestræk i fremtrædelsesformen af autismespektrumforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse, og i komplekse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om den ene eller den anden tilstand, og hvorvidt vi i klinikken kan skelne korrekt. …

Autismespektrumforstyrrelse

MEST SETE MEDtalks

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?   Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/why-do-clinicians-often-fail-to-diagnose-adhd-in-adults/'>Se hele webinar
Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?

Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/understanding-neurobiology-allow-us-to-understand-the-trajectory/'>Se hele webinar
Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory

Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/s4tszsiq8t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_s4tszsiq8t videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-stress-angst-misbrug-voksne-grundlaeggende-adhd-problematik/'>Se hele webinar
Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik
Antidepressiv Behandling Virker

Den nye metaanalyse viser, at der gennemsnitlig er en moderat effekt af antidepressiv medicin. Det interessante er, at det dækker over en betydelig variation fra stof til stof. …

De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. …

Patienter med hyppige KOL-eksacerbationer oplever oftere bedring end hidtil antaget

Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter og er ofte forbundet med højere smerteintensitet, større grad af funktionsbesvær, øget forbrug af analgetika og sundhedsydelser, samt ringere effekt af behandlingen …

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 41 • maj 2018
11. Årgang
  • Commotio cerebri
  • Multipel sclerose
  • Antidepressiv medicin
#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.