Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

MS Brain Health har tilvejebragt multinationale konsensus-anbefalinger på tre niveauer vedrørende kvalitetsstandarder for rettidighed i MS-behandlingen med det formål at beskytte og bevare hjernevæv. Kvalitetsstandarderne vedrører timing i MS-forløbsbeskrivelsen fra symptomdebut, over udredning og diagnose samt gennem hele det fortløbende behandlings- og monitoreringsforløb, som principielt er livslangt.

Disse to konsensus-dokumenter indeholder evidensbaserede og ekspert-vedtagne guidelines til klinikere, der skal håndtere migræne hos fertile kvinder, som anvender hormonbehandling.

Projekt Åbent Ambulatorium

Unges identitet og selvbillede ved ADHD

ADHD-diagnosen er præget af negative stereotyper, der påvirker et ungt menneske, når de placeres i denne kategori. Sjældent fremhæves de positive aspekter ved diagnosen såsom øget initiativ eller entreprenørskab.10 De unges funktionsniveau i forhold til skole og læring - og det syn, som de havde på sig selv i forhold til dette, havde en betydning for, hvad det betød for dem at få at vide, at de havde opmærksomhedsproblemer.

Medicinoverforbrugshovedpine

Fuldt stop af al analgetika og akut migrænemedicin er den mest effektive og lettest gennemførlige metode for patienter med MOH. Reduceret indtag medfører dog også betydelig bedring af hovedpinen. MOH er en hyppig kronisk og invaliderende hovedpineform, der heldigvis oftest kan behandles med godt resultat.

højdosis methotrexat

Vi demonstrerede, at CGRP kan udløse klyngehovedpine-anfald hos patienter med klyngehovedpine, men kun hos dem i en aktiv sygdomsfase. Vi formoder, at centrale mekanismer, som involverer hypothalamus, modulerer sygdomsaktiviteten og muliggør perifere triggere, i dette tilfælde CGRP, til at udløse anfald.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 45 • maj 2019
12. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Vedvarende sorglidelse
  • Eksekutive funktioner
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af stress, angst og misbrug...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 11:52

Understanding neurobiology allow us to understand...

Speaker: Martin Katzman

Spilletid: 9:38

Why do clinicians often fail to...

Speaker: Larry Klassen

Spilletid: 5:55

Hvad skal få mig, som læge,...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 6:36

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.