Patienter med tab af NEDA status efter to år havde i gennemsnit 51% højere BBB-permeabilitet i den normale hvide substans (NAWM) målt efter seks måneders behandling sammenlignet med patienter, som opretholdt deres NEDA status.

Der er en sammenhæng mellem syns- og hørenedsættelse og forekomst af psykiatrisk lidelse, men sammenhængen er ikke enkel. Sammenhængen skyldes i nogle tilfælde en fælles medicinsk ætiologi, for eksempel en neurologisk svækkelse som både medfører sansetab og kognitivt tilbagefald (demens).

I denne undersøgelse fandt vi, at negative forventninger til ICD-behandlingen samt Type D-personlighed øger risikoen for depressive symptomer 12 måneder efter ICD-implantationen.

Kontrol af K+-homeostasen i centralnervesystemet varetages af både de astrocytiske α2 og de neuronale α3 Na+/K+-pumper. Deres individuelle temporale og kvantitative rolle er forblevet uafklaret, og dermed også hvorledes mutationer i hver af disse isoformer giver ophav til specifikke neurologiske lidelser.

Vedvarende sorglidelse

Når ICD-11 indføres i Danmark, følger der en ny diagnose med om vedvarende sorglidelse. Det estimeres, at op mod 7% af alle sørgende, hvilket vil sige ca. 15.000 personer om året i Danmark, vil opfylde kriterierne for lidelsen.

Mundhygiejne ved skizofreni

Voksne med diagnosen skizofreni oplever det som svært at opretholde en sufficient mundhygiejne. Både energi og prioritering varierer og er tæt knyttet til sindslidelsens symptomatologi.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 44 • februar 2019
12. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Migræne
  • Førstegangspsykose
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af stress, angst og misbrug...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 11:52

Understanding neurobiology allow us to understand...

Speaker: Martin Katzman

Spilletid: 9:38

Why do clinicians often fail to...

Speaker: Larry Klassen

Spilletid: 5:55

Hvad skal få mig, som læge,...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 6:36

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Battistini

Jette Lautrup Battistini
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.