Prognosen efter amfetaminforgiftning

Amfetaminmisbrug og -forgiftning er udbredt og repræsenterer en betydelig belastning for sundhedsvæsen og samfund, også selvom prognosen ved forgiftning på kort sigt er god.

Tvang i psykiatrien

I arbejdet med at undgå bæltefikseringer indgår systematisk identifikation af risikopatienter, opnormering af personalet, efteruddannelse, patientinddragelse, analyse af nærved-hændelser og systematisk debriefing efter tvangsanvendelse med henblik på læring.

Kønsaspekter og komorbiditet ved MS

Nordiske MS Symposier skal supplere de internationale kongresser og være af højeste kliniske og videnskabelige relevans. Symposierne har altid haft top-internationale MS-eksperter som deltagere, og giver således unge nordiske neurologer og forskere mulighed for at præsentere deres arbejde i et miljø med solid sparring i forhold til interaktioner og diskussioner.

MS

ECTRIMS Nurses session er et oplagt forum, hvor sygeplejersker kan publicere og dele evidensbaseret sygeplejeforskning. Sessionerne er fortsat i sin spæde begyndelse, da der ikke er fastlagte kriterier for kvaliteten af design og metode eller videnskabelighed.

PROs kan give væsentlige og brugbare resultater i klinikken og til forskningsbrug, men samtidig er det væsentlig at understrege behovet for at validere nye PROs på originalsproget før implementering i klinisk og akademisk praksis.

Incidens og prævalens af MS hos børn

ADEM er den hyppigste erhvervede demyeliniserende sygdom hos børn under 12 år, og MS er ekstrem sjælden inden 12 års alderen. I løbet af puberteten stiger hyppigheden af MS kraftigt, hvilket resulterer i, at 2,3% af alle personer med MS i Danmark har debut inden 18 års alderen.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 43 • november 2018
11. Årgang
  • MS
  • Selvmordsforsøg
  • Reduktion af tvang
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af stress, angst og misbrug...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 11:52

Understanding neurobiology allow us to understand...

Speaker: Martin Katzman

Spilletid: 9:38

Why do clinicians often fail to...

Speaker: Larry Klassen

Spilletid: 5:55

Hvad skal få mig, som læge,...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 6:36

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Battistini

Jette Lautrup Battistini
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.