Migræne og vitamin D3

Vitamin D-tilskud kunne bidrage til en halvering af hovedpinedage i behandlingsgruppen. Antallet af migræneanfald blev også reduceret hos patienterne, der fik vitamin D-tilskud. Sværhedsgraden af migræne og den generelle følsomhed over for smerte blev dog ikke forbedret ved vitamin D-tilskuddet.

Behandlingsresistent depression

Behandlingsresistent depression forekommer hyppigt i Danmark. Vi foreslår, at der foretages flere studier af risikofaktorer for at udvikle behandlingsresistens, som kan bidrage til at belyse mekanismerne bag og identificere patienter, som har høj risiko.

Varme eksekutive funktionsvanskeligheder synes at være forbundet med øget tilbøjelighed til at opleve psykotiske symptomer. Da psykotiske symptomer er stærkt forbundet med senere udvikling af svær psykisk lidelse, kan varme eksekutive funktionsvanskeligheder være en kognitiv risikomarkør for svære psykiske lidelser.

Temporal variation af Staphyloccocus aureus hos patienter med atopisk dermatitis

MEST SETE MEDtalks

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma   Se hele webinar

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjaelden-sygdom-der-kan-forveksles-med-kol-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma

BIO studiet er et stort prospektivt kohorte-studie, der omhandler biomarkører ved bipolar lidelse. De overordnede formål og forventninger er, at studiet vil bidrage til identifikation af valide biologiske, elektroniske, neuropsykologiske og hjernescannings biomarkører, som samlet har diagnostisk, behandlingsmæssig og prognostisk relevans ved bipolar affektiv sindslidelse.

Medicinoverforbrugshovedpine

Niveauerne af nociceptin og CGRP er ikke - som ved migræne - anderledes end hos raske forsøgspersoner, og de kan derfor heller ikke bruges til at forudsige forløbet eller monitorere behandlingen. Stigningen i hovedpinefrekvens i forbindelse med medicinoverforbrug må skyldes andre mekanismer. MOH kan behandles effektivt, men forebyggelse af medicinoverforbrug er stadig af afgørende betydning.

trigeminusneuralgi

Multipel sklerose i global belysning

En ny kortlægning viser, at prævalensen af MS stiger globalt, samt at incidensen hos kvinder stiger og overdødeligheden falder. Forsigtighed anbefales dog, hvis man ikke har valide data.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 44 • februar 2019
12. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Migræne
  • Førstegangspsykose
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af stress, angst og misbrug...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 11:52

Understanding neurobiology allow us to understand...

Speaker: Martin Katzman

Spilletid: 9:38

Why do clinicians often fail to...

Speaker: Larry Klassen

Spilletid: 5:55

Hvad skal få mig, som læge,...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 6:36

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.