idrætsskader

Behandling af Parkinsons sygdom

Behandlingsmuligheder for PD-patienter er igennem årene bedret i mængde og i kvalitet. I dag kan selv PD-patienter med avanceret sygdom anvises en kvalitativt god behandling med bedring af fysisk funktionalitet og reduceret sygdomsbyrde til følge. En række non-motoriske symptomer kan stadigvæk ikke behandles sufficient, ligesom der, trods optimal behandling, må forventes en fortsat sygdomsudvikling medførende et progressivt funktionstab såvel fysisk som mentalt.

fosterlilv og ADHD

Epilepsimedicin, graviditet og ADHD

Dette studie viser, at brug af valproat under graviditeten er forbundet med en forøget risiko for, at barnet får ADHD, og bidrager således til den stadig voksende litteratur om de skadelige virkninger af præparatet, når det bruges under graviditeten.

Stofmisbrug og ADHD

Undersøgelsen konkluderer, at der blandt praktikere og kommunale aktører er en ganske stor interesse for at øge kvaliteten i den behandling, som tilbydes målgruppen, og der henvises her til, at målgruppen er kompleks, forskelligartet og vanskelig at fastholde i længerevarende behandlingsforløb. Der berettes om et stort behov for nytænkning for denne dobbeltproblematik.

residualsymptomer

Behandling af voksne med ADHD

ADHD er en neurologisk, arvelig forstyrrelse, som er til stede hele livet og fortsætter til alderdommen. Den signifikant negative psykosociale effekt og den høje forekomst af komorbide lidelser er en stor belastning for den enkelte patient. Derudover medfører udiagnosticeret og ubehandlet ADHD en betydelig økonomisk byrde for samfundet. Behandlingen bør bestå af både psykoedukation, medicinsk behandling og kognitiv terapi.

Depression and stress

DNA methylation is an important mechanism that translates stress effects into increased vulnerability to stress-induced behavioral consequences and depression. The study of gene-specific changes in DNA methylation in response to stress and to antidepressant drugs can provide new important information regarding depression neurobiology and its treatment.

Mens der stadig er meget at lære om, hvordan CGRP-signalering i trigeminus ganglionet bidrager til migræneangreb, har forskningen allerede givet grundlag for udviklingen af effektive lægemidler, der behandler denne signalvej. Dette er en milepæl for migrænepatienter, og disse nye antistoffer giver håb til millioner af migrænepatienter om en bedre hverdag med effektiv profylakse.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 46 • september 2019
12. Årgang
  • ADHD
  • Multipel sklerose
  • Depression
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECTRIMS 2019: Smoking, air pollution and...

Speaker: Lars Alfredsson

Spilletid: 4:59

ECTRIMS 2019: The MS Atlas –...

Speaker: Tobias Frisch & Maria Louise Elkjær

Spilletid: 4:05

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.