De fysiologiske ændringer i hjernen under CSD varierer mellem patienter og ved positive og negative aura symptomer. Øget forståelse af disse heterogene ændringer kan være vigtig for at forstå patofysiologien bag aura og identificere nye behandlingsmål.

Sammenhængen mellem psykologiske faktorer og SD hos personer med MS er bredt anerkendt. Vi fandt sammenhænge mellem depression, angst og livskvalitet og seksuelle dysfunktioner

Angst hos børn

Vores resultater er de første af sin slags, og yderligere forskning er nødvendig, før vi kan fastslå, at mødres ængstelige tilknytning har negative konsekvenser for behandlingseffekt hos angste børn.

Børn med ADHD-vanskeligheder

Øget forældre self-efficacy og reduceret negativ, hård og kritisk forældrestil drev effekten på børnenes symptomreduktion. Resultaterne peger på et behov for forældrebaseret intervention med konkrete strategier og psykoedukation til en gruppe af forældre, der er særligt udfordrede og i risiko for både stress og depression samt for at udvikle en negativ og uhensigtsmæssig forældrestil.

Migræne og hjerte-karsygdom

Migræne er en anerkendt risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, og migræne er især en risikofaktor for apopleksi blandt yngre.

Patienter med hyppige KOL-eksacerbationer oplever oftere bedring end hidtil antaget

Vedligeholdelsesbehandling af ADHD

Opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD er beskrevet 200-300 år tilbage i tiden, og man har siden midten af forrige århundrede vidst, at centralstimulerende medicin har eklatant god effekt.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 42 • september 2018
11. Årgang
  • Multiple sklerose
  • ADHD
  • Migræne med aura
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling af stress, angst og misbrug...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 11:52

Understanding neurobiology allow us to understand...

Speaker: Martin Katzman

Spilletid: 9:38

Why do clinicians often fail to...

Speaker: Larry Klassen

Spilletid: 5:55

Hvad skal få mig, som læge,...

Speaker: Jakob Ørnberg

Spilletid: 6:36

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Battistini

Jette Lautrup Battistini
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.