ADHD-patienter har genetiske varianter, der i mindre omfang kan genfindes hos personer, der ikke har ADHD. De er disponeret for at få børn i en ung alder, og lægen bør derfor tale prævention med dem.

PDA opfattes som dimensionelt fordelte karakteristika, som er mere eller mindre fremtrædende ved autismespektrum-forstyrrelse. En gruppe med PDA og ASF kan altså ikke pålideligt skelnes fra en med ASF uden PDA.

Mennesker med ADHD er oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet. Det er præget af impulsivitet og svingende seksuel lyst, samt øget risiko for kønssygdomme og uønskede graviditeter.

Bliv klædt på inden du bliver klædt af

Først i det nye år skyder vi den nordiske kampagne Bliv klædt på inden du bliver klædt af igang. Kampagnen sætter fokus på prævention, og skal hjælpe kvinder med at tage stilling til, hvilken type af prævention, der passer bedst til dem.  Vi retter ligeledes et specielt fokus på personer med ADHD, da kvinder med ADHD er særlig udsatte i forhold til tidlige og/eller u-planlagte graviditeter, tidlig seksuel debut og grænseoverskridende seksuel adfærd. Særligt yngre piger med ADHD er udsatte i forhold til både overgreb og grænseoverskridende seksuelle oplevelser. I forbindelse med kampagnen samarbejder vi både med forskellige organisationer og læger inden for både almen praksis, gynækologi og psykiatri. Blandt andet har vi etableret et samarbejde med Sex & Samfund i Norge, hvor de nationale aborttal er historisk lave grundet en markant nedgang i antallet af uønsket graviditeter, specielt blandt kvinder under 25 år. Forskellige specialister på området, herunder gynækolog Louise…

Epilepsimedicin, graviditet og ADHD

Dette studie viser, at brug af valproat under graviditeten er forbundet med en forøget risiko for, at barnet får ADHD, og bidrager således til den stadig voksende litteratur om de skadelige virkninger af præparatet, når det bruges under graviditeten.

fosterlilv og ADHD

Stofmisbrug og ADHD

Undersøgelsen konkluderer, at der blandt praktikere og kommunale aktører er en ganske stor interesse for at øge kvaliteten i den behandling, som tilbydes målgruppen, og der henvises her til, at målgruppen er kompleks, forskelligartet og vanskelig at fastholde i længerevarende behandlingsforløb. Der berettes om et stort behov for nytænkning for denne dobbeltproblematik.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 1 • februar 2020
13. Årgang
  • Migræne - nye behandlingsmuligheder
  • Kliniske forløb af MS
  • ADHD & seksualitet

Updates on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECTRIMS 2019: Smoking, air pollution and...

Speaker: Lars Alfredsson

Spilletid: 4:59

ECTRIMS 2019: The MS Atlas –...

Speaker: Tobias Frisch & Maria Louise Elkjær

Spilletid: 4:05

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.