Ved sidste års ECTRIMS-konference blev der fremlagt flere interessante data for cladribin. Målet med denne artikel er både at opsummere disse data, samt formidle de nye data, der er publiceret siden ECTRIMS. Ved ECTRIMS blev der præsenteret en række interessante posters, blandt andet om forekomsten af NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierne, hvor en gruppe patienter blev behandlet med 3,5 mg pr. kg i det to-årige placebo-kontrollerede CLARITY-studie og senere fulgt i CLARITY EXTENSION-studiet, hvor patienterne blev randomiseret til enten placebo eller gentaget behandling med cladribin 3,5 mg pr. kg i to år. Frekvensen af NEDA (ingen attakker, ingen forværring af disabilitet samt ingen MRI-aktivitet) var uden signifikant forskel, idet den lå på henholdsvis 42% og 48%.  Efterfølgende fulgte vi patienterne indtil slutningen af det femte år og observerede, at der var en lige stor del af patienter i begge grupper, som opretholdt NEDA. Dette viste, at der…

Patienter med tab af NEDA status efter to år havde i gennemsnit 51% højere BBB-permeabilitet i den normale hvide substans (NAWM) målt efter seks måneders behandling sammenlignet med patienter, som opretholdt deres NEDA status.

Et review af samtlige træningsstudier for MS-patienter viser, at træning primært anses som et symptomatisk og rehabiliterende behandlingsredskab, hvorfor systematisk træning initieres relativt sent i sygdomsforløbet.

MEST SETE MEDtalks

ECTRIMS 2018: Dansk studie viser kliniske forskelle mellem Tecfidera og Aubagio   Se hele webinar

ECTRIMS 2018: Dansk studie viser kliniske forskelle mellem Tecfidera og Aubagio

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/mathias-buron-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Dansk studie viser kliniske forskelle mellem Tecfidera og Aubagio&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-dansk-studie-viser-kliniske-forskelle-mellem-tecfidera-og-aubagio/'>Se hele webinar
Dansk studie viser kliniske forskelle mellem Tecfidera og Aubagio

ECTRIMS 2018: Klinisk betydning af neurofilament som biomarkør

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-300x179.jpg 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-768x459.jpg 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-360x215.jpg 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Klinisk betydning af neurofilament som biomarkør&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-klinisk-betydning-af-neurofilament-som-biomarkoer/'>Se hele webinar
Klinisk betydning af neurofilament som biomarkør

ECTRIMS 2018: God kandidat til førstevalg ved recidiverende-remitterende MS

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/p4mrjugra3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_p4mrjugra3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/p4mrjugra3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECTRIMS 2018: God kandidat til førstevalg ved recidiverende-remitterende MS&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-god-kandidat-til-foerstevalg-ved/'>Se hele webinar
God kandidat til førstevalg ved recidiverende-remitterende MS

ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerer signifikant neurofilament-niveauet

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tobias-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerer signifikant neurofilament-niveauet&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-tecfidera-reducerer-signifikant-neurofilament-niveauet/'>Se hele webinar
Tecfidera reducerer signifikant neurofilament-niveauet

Kønsaspekter og komorbiditet ved MS

Nordiske MS Symposier skal supplere de internationale kongresser og være af højeste kliniske og videnskabelige relevans. Symposierne har altid haft top-internationale MS-eksperter som deltagere, og giver således unge nordiske neurologer og forskere mulighed for at præsentere deres arbejde i et miljø med solid sparring i forhold til interaktioner og diskussioner.

MS

ECTRIMS Nurses session er et oplagt forum, hvor sygeplejersker kan publicere og dele evidensbaseret sygeplejeforskning. Sessionerne er fortsat i sin spæde begyndelse, da der ikke er fastlagte kriterier for kvaliteten af design og metode eller videnskabelighed.

PROs kan give væsentlige og brugbare resultater i klinikken og til forskningsbrug, men samtidig er det væsentlig at understrege behovet for at validere nye PROs på originalsproget før implementering i klinisk og akademisk praksis.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 44 • februar 2019
12. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Migræne
  • Førstegangspsykose

ECTRIMS 2018