Halvdelen af alle med multipel sklerose får læsioner i hjernens hvide substans. Et ”MS-atlas” over læsioner i hjernen skal kortlægge, hvordan MS-læsioner dannes og udvikles.

Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundærprogressiv MS. Der er tvivl om, det er den samme ætiologi, der ligger til grund for alle MS-tilfælde.

Cladribin (Mavenclad) er et nyt tablet-præparat til behandling af attakvis dissemineret sklerose, som er let at håndtere både for patienten og for klinikkens personale. Cladribin tåles godt, men er nogle måneder om at virke maksimalt.

Attakker ved MS medfører forværring af den neurologiske status, især i begyndelsen af sygdommen og hos kvinder. Effektiv forebyggelse af attakker fra sygdommens begyndelse er vigtig.

Effekten af sygdomsmodificerende medicin hos pædiatriske MS-patienter er sammenlignelig med, hvad der er set hos voksne. Dog er kønseffekten ikke ligeså udtalt hos voksne, som det er set hos børn og unge. Tidlig påbegyndelse af behandling er associeret med en gavnlig prognose, og studiet understøtter derved tidlig påbegyndelse af behandling blandt pædiatriske MS-patienter på lige fod med voksne MS-patienter.

Kognitive vanskeligheder ved sklerose

Et kognitivt fokus ind i rehabiliteringen er af stor betydning af hensyn til forståelsen af patientens udfordringer og tilrettelæggelsen af den optimale rehabilitering og forslag til fremtidige tiltag. En kognitiv vurdering ved neuropsykolog er et godt redskab til at skabe forståelse og indsigt hos såvel patient og pårørende som i det interdisciplinære team.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 1 • februar 2020
13. Årgang
  • Migræne - nye behandlingsmuligheder
  • Kliniske forløb af MS
  • ADHD & seksualitet

Updates on COVID-19

ECTRIMS 2019