BTA har en effekt ved behandling af kronisk migræne, men virkningsmekanismen er endnu ikke afklaret. Vi har i denne artikel forsøgt at beskrive mulige mekanismer. Virkningen af BTA er ikke nødvendigvis afgrænset til indstiksstedet, men kan også inkludere anatomiske forbundne strukturer på grund af aksonal transport.

Migræne og vitamin D3

Vitamin D-tilskud kunne bidrage til en halvering af hovedpinedage i behandlingsgruppen. Antallet af migræneanfald blev også reduceret hos patienterne, der fik vitamin D-tilskud. Sværhedsgraden af migræne og den generelle følsomhed over for smerte blev dog ikke forbedret ved vitamin D-tilskuddet.

Medicinoverforbrugshovedpine

Niveauerne af nociceptin og CGRP er ikke - som ved migræne - anderledes end hos raske forsøgspersoner, og de kan derfor heller ikke bruges til at forudsige forløbet eller monitorere behandlingen. Stigningen i hovedpinefrekvens i forbindelse med medicinoverforbrug må skyldes andre mekanismer. MOH kan behandles effektivt, men forebyggelse af medicinoverforbrug er stadig af afgørende betydning.

trigeminusneuralgi

Multipel sklerose i global belysning

En ny kortlægning viser, at prævalensen af MS stiger globalt, samt at incidensen hos kvinder stiger og overdødeligheden falder. Forsigtighed anbefales dog, hvis man ikke har valide data.

Fatigabilitet ved MS

Fatigabilitet måles ofte at være forøget hos personer med MS. I litteraturen findes en lang række forskellige protokoller til bestemmelse af fatigabilitet, men der findes for nuværende ingen konsensus baseret ”gold standard”. Hovedparten af de eksisterende studier benytter maksimale isometriske enkeltleds-kontraktioner, som generelt har acceptabel reliabilitet.

En høj andel af personer med migræne lider også af spændingshovedpine og nakkesmerter. De har et lavt fysisk aktivitetsniveau og oplever en negativ indvirkning på livskvaliteten. Konditionstræning kan forbedre påvirkningen af migræne i dagligdagen.