Familiære versus sporadiske MS-patienter

Der er fundet epidemiologiske forskelle, der understøtter, at der ses forskelle hos henholdsvis familiære og sporadiske MS-patienter. Endvidere viser hovedparten af studierne, at familiemedlemmer i MS-familier oftest har samme forløbsform, men ikke samme alder på diagnosetidspunkt.

På baggrund af vores omfattende transkriptomdata, har vi udviklet en online brugervenlig MS Atlas-database (www.msatlas.dk) og fundet frem til signaturer, der viser forskelle mellem læsionerne, som kan afspejle sygdomsudvikling, og dermed på længere sigt kan anvendes som guide til behandling. Vi har valideret centrale nøglemolekyler, der er udtrykt forskelligt i læsionsstadierne, og undersøgt deres cellulære oprindelse ved hjælp af in situ hybridisering og immunkemi.

Medicinoverforbrugshovedpine

Fuldt stop af al analgetika og akut migrænemedicin er den mest effektive og lettest gennemførlige metode for patienter med MOH. Reduceret indtag medfører dog også betydelig bedring af hovedpinen. MOH er en hyppig kronisk og invaliderende hovedpineform, der heldigvis oftest kan behandles med godt resultat.

højdosis methotrexat

Vi demonstrerede, at CGRP kan udløse klyngehovedpine-anfald hos patienter med klyngehovedpine, men kun hos dem i en aktiv sygdomsfase. Vi formoder, at centrale mekanismer, som involverer hypothalamus, modulerer sygdomsaktiviteten og muliggør perifere triggere, i dette tilfælde CGRP, til at udløse anfald.

Et klyngehovedpine-anfald strækker sig ud over selve smertefasen, og resultaterne fra vores studie indikerer, at der tidligt i anfaldet sker en påvirkning/aktivering af hypothalamus, der først normaliseres op til to timer efter anfaldets ophør. De tidlige præ-iktale symptomer kan på sigt indgå i individualiserede tidlige behandlingsstrategier, hvorved byrden af hovedpine potentielt kan mindskes for den enkelte patient.

KATP-kanaler i migræne-patofysiologi

Migræne er en neurologisk sygdom, der rammer 10% af den globale befolkning. Den er præget af tilbagevendende svær hovedpine, der ofte rammer kvinder i deres mest produktive år.